Vuokra-asuminen

Yli 60 vuoden kokemuksella

Kokonaisvaltaista kiinteistöjohtamisen palvelua ammattimaisille asuntosijoittajille

Me Premicossa tarjoamme ammattimaisille asuntosijoittajille kattavan vuokra-asumisen palvelukokonaisuuden aina asuntojen vuokrauksesta ja vuokrahallinnosta, kiinteistöjen teknisen ylläpidon johtamiseen, sekä taloushallinnon ja yhtiöhallinnon palveluihin. Johdamme kiinteistön koko elinkaarta, tavoitteenamme kiinteistön omistaja-arvon kasvattaminen kestävästi ja vastuullisesti.

Markkinatuntemuksemme, oikeanlainen hinnoittelu, pitkäaikaiset vuokrasopimukset, kiinteistön hyvä ylläpito ja energiatehokkuuden hallinta sekä asumismukavuuden ja palveluiden varmistaminen edesauttavat kiinteistöjen arvon kasvattamista.

Räätälöimme palvelukokonaisuuden aina asiakkaamme tarpeiden mukaisesti. Voimme palvella esimerkiksi vain asuntojen vuokrauksen ja vuokrahallinnan palveluissa tai johtaa kiinteistöäsi kokonaisvaltaisesti täyden palvelun periaatteella.

Parhaan tuoton ja arvon kiinteistöllesi saavutat, kun kiinteistöä johdetaan oikein alan ammattilaisten ja asiantuntijoiden toimesta.

 

Miksi valita meidät

Ammattimaisten kiinteistösijoittajien palveleminen on kaiken toimintamme ytimessä. Palvelemme niin kotimaisia kuin merkittäviä kansainvälisiä kumppaneita kokonaisvaltaisella kiinteistöjohtamisen asiantuntijuudella – tavoitteenamme kiinteistöjen arvon kasvattaminen.

Palvelun sisällöstä tarkemmin

 • Asuntovuokraus

  Asuntovuokrauksemme tehtävänä on parhaan, tasaisen ja markkinahintaisen vuokratuoton saavuttaminen asiakkaalle. Vuokratuottojen kehittäminen on avainroolissa kiinteistösalkun arvon kasvattamisessa. Autamme oikean vuokranmäärityksen tekemisessä markkinatuntemukseemme pohjautuen. Vastaamme koko asuntovuokrausprosessista asuntojen markkinoinnista asukasvalintaan ja vuokrasopimukseen. Asuntojen vuokravälitys toteutetaan hyvää vuokraustapaa noudattaen ammattimaisesti ja läpinäkyvästi. Asiakaspalvelumme on vuokralaisen tukena koko vuokrausprosessin ja asumisen ajan.

 • Vuokrahallinta ja kiinteistön taloushallinnon palvelut

  Vuokrahallinnan ja kiinteistön taloushallinnon palveluilla huolehdimme kohteiden vuokravalvonnan ja taloushallinnon tehtävistä kokonaisvaltaisesti. Kiinteistön taloushallinnon ammattimaisella toteuttamisella varmistetaan kiinteistön taloudellinen tehokkuus, tasainen vuokratuotto, kulujen hallinta sekä lainmukainen ja luotettava operointi.  

 • Kiinteistön ylläpidon johtaminen

  Kiinteistön ylläpidon johtaminen on kokonaisvaltainen prosessi, joka vaatii hyvää suunnittelua, resurssien hallintaa, valvontaa ja yhteistyötä eri sidosryhmien välillä. Tavoitteenamme on kiinteistöjen tehokas toiminta, hyvä kunto ja arvon säilyminen sekä kasvattaminen omistajastrategian mukaisesti. 

 • Asukaskokemuksen kehittäminen

  Asukaskokemuksen kehittäminen on tärkeässä roolissa kiinteistöjen vuokrausasteen ylläpitämisessä. Päämääränämme on parantaa ja edistää asukkaiden tyytyväisyyttä ja hyvinvointia kiinteistössä. Palvelemme kiinteistön asukkaita kaikissa kiinteistöä ja asumista koskevissa kysymyksissä koko asumisen ajan.

   

 • Monisuuntainen tiedonkulku

  Monisuuntaisella tiedonkululla varmistamme oikea-aikaisen tiedonkulun niin asukkaiden kuin kiinteistön omistajien suuntaan. Huolehdimme tarvittaessa myös viranomais- ja rahoittajaraportoinnista kiinteistön omistajan puolesta.

Uusimmat artikkelimme

Ota meihin yhteyttä Vuokra-asuminen