Kiinteistösijoittaminen

Asuntorahastojen edelläkävijä

Premico on suomalainen kiinteistösijoittamisen asiantuntija. Toteutimme yhdessä kumppanimme kanssa jo vuonna 2009 Suomen ensimmäisen suurelle sijoittajajoukolle suunnatun asuntorahaston. Rahaston sijoittajat pystyivät ensimmäistä kertaa hyödyntämään skaalaetuja, jotka olivat aiemmin vain suurten institutionaalisten sijoittajien tavoitettavissa. Yhteensä olemme olleet mukana kahdeksassa eri asunto- tai kiinteistörahastohankkeessa.

Tällä hetkellä Premicolla on itsellään kolme rahastoa, joista yksi pitoajalla, yksi sijoittaa aktiivisesti ja yksi varainkeruuvaiheessa.

Markkinoiden tuntemus ja paikallinen läsnäolo auttavat meitä tunnistamaan oikeat sijoituskohteet ja toimimaan nopeasti. Rakennutamme ja kehitämme hankkeet itse, jolloin niistä muodostuu arvoketjun loppupäässä olevia vakaan tuoton kohteita.

Kehitämme aivan uudenlaisia ansaintamalleja tai kirkastamme kumppaneidemme jo olemassa olevia ideoita. Toimimme hankkeissa joko asiantuntijana, voitonjakoon oikeutettuna kumppanina tai kanssasijoittajana.

Aktiivisia asuntorahastoja

 • PREMICO RESIDENTIAL FUND III

  PREMICO RESIDENTIAL FUND III on suljettu rahasto, joka rakennuttaa erittäin
  energiatehokkaita asuinkerrostaloja. Kaikki kohteet tulevat olemaan valmistuttuaan hiilineutraaleja ja rahasto pyrkii pienentämään kohteiden hiilijalanjälkeä jo rakennusvaiheen aikana. Kaikkien kohteiden energiatehokkuusluokka tulee olemaan korkein mahdollinen (A-taso) ja niille haetaan BREEAM-sertifiointi. Kohteet tulevat myös täyttämään
  EU Taksonomian uudisrakentamisen vaatimukset.

 • PREMICO ASUNTORAHASTO II KY

  Perustettu vuonna 2019. Rahaston ensimmäinen sulkeminen tehty joulukuussa 2019, rahastolla on halutessaan mahdollisuus ottaa vastaan lisäsijoituksia vuoden 2020 loppuun asti.

  Rahasto tavoitteena on rakennuttaa omistukseensa n. 1700 uutta kohtuuhintaista vuokra-asuntoa vuosien 2020-2023 välisenä aikana.

  Rahaston sijoittajia ovat mm. ammattiliitot, yliopistosäätiöt sekä yksityiset säätiöt.

   

 • PREMICO ASUNTORAHASTO KY (Joint Venture, 2015)

  Rahasto on rakennuttanut omistukseensa yli 900 uutta kohtuuhintaista vuokra-asuntoa vuosina 2017-2020. kohteet sijaitsevat pääosin pääkaupunkiseudulla. Asuntojen vuokrat säännelty ja asunnoissa tulorajat.

  Sijoituskapasiteetti n. 200 M€. Rahaston sijoittajina mm. eläkeyhtiöitä, ammattiliittoja, yliopistosäätiöitä sekä yksityisiä säätiöitä.

Irtaantuneita asuntorahastoja

 • TAALERITEHTAAN ASUNTORAHASTO I KY (Joint Venture, 2009)

  Tuottotavoite IRR 11 %
  Toteuma IRR 13 %

  Exit 12/2014:   Ostajana LähiTapiola

  Rakennutettu 311 vuokra-asuntoa PKS-alueella: 6 kiinteistöä, yhteensä 18.300 m².

  Premicon rooli hankkeessa: sijoitusstrategian luominen, kohdehankinta, rahoitusneuvottelut, rakennuttaminen, vuokralaishallinta ja asuntojen vuokraus.

  Taalerin rooli hankkeessa: hallinnoi rahastoa tytäryhtiönsä Taalerin Pääomarahastot Oy:n kautta, vastasi pääomien keräämisestä, toimi rahaston vastuunalaisena yhtiömiehenä.

 • TAALERITEHTAAN ASUNTORAHASTO III KY (Joint Venture, 2010)

  Tuottotavoite IRR 9 %
  Toteuma IRR 11 %

  Exit 12/2014:
  Ostajana LähiTapiola

  Rakennutettu 198 vuokra-asuntoa PKS-alue+ Lahti 5 kiinteistöä, yhteensä 11.140 m².

  Premicon rooli hankkeessa: sijoitusstrategian luominen, kohdehankinta, rahoitusneuvottelut, rakennuttaminen, vuokralaishallinta ja asuntojen vuokraus.

  Taalerin rooli hankkeessa: hallinnoi rahastoa tytäryhtiönsä Taalerin Pääomarahastot Oy:n kautta, vastasi pääomien keräämisestä, toimi rahaston vastuunalaisena yhtiömiehenä.

 • TAALERIHTEHTAAN ASUNTORAHASTO V KY (Joint Venture, 2011)

  Tuottotavoite IRR 11 %
  Toteuma IRR 28 %

  Exit 2013-2014:
  Myynti pääsääntöisesti kuluttajille

  Ostettu ja saneerattu 119 vuokra-asuntoa Punavuoresta ja Kalliosta 2 kiinteistöä, yhteensä 6.400 m².

  Premicon rooli: sijoitusstrategian luominen, kohdehankinta (myyjä eläkevakuutusyhtiö), kaupalliset neuvottelut, rahoitusneuvottelut, saneeraussuunnitelma ja toteutus, huoneistojen myynnin organisointi.

  Taalerin rooli: hallinnoi rahastoa tytäryhtiönsä Taalerin Pääomarahastot Oy:n kautta, pääomien kerääminen, toimi vastuunalaisena yhtiömiehenä.

Uusimmat artikkelimme

Ota meihin yhteyttä Sijoittaminen