Kiinteistösijoittaminen

Asuntorahastojen edelläkävijä

Premico on suomalainen kiinteistösijoittamisen asiantuntija. Toteutimme yhdessä kumppanimme kanssa jo vuonna 2009 Suomen ensimmäisen suurelle sijoittajajoukolle suunnatun asuntorahaston. Rahaston sijoittajat pystyivät ensimmäistä kertaa hyödyntämään skaalaetuja, jotka olivat aiemmin vain suurten institutionaalisten sijoittajien tavoitettavissa. Yhteensä olemme olleet mukana yhdeksässä eri asunto- tai kiinteistörahastohankkeessa.

Tällä hetkellä Premicolla on itsellään kolme rahastoa, joista kaksi on pitoajalla ja yksi sijoitus- ja varainkeruuvaiheessa.

Markkinoiden tuntemus ja paikallinen läsnäolo auttavat meitä tunnistamaan oikeat sijoituskohteet ja toimimaan nopeasti. Rakennutamme ja kehitämme hankkeet itse, jolloin niistä muodostuu arvoketjun loppupäässä olevia vakaan tuoton kohteita.

Kehitämme aivan uudenlaisia ansaintamalleja tai kirkastamme kumppaneidemme jo olemassa olevia ideoita. Toimimme hankkeissa joko asiantuntijana, voitonjakoon oikeutettuna kumppanina tai kanssasijoittajana.

Aktiivisia asuntorahastoja

 • PREMICO RESIDENTIAL FUND III

  Premico Residential Fund III on Premicon kolmas vuokra-asumiseen erikoistunut asuntorahasto. Rahaston tavoitteena on rakennuttaa erittäin energiatehokkaita vuokrakerrostaloja. Kaikki kohteet tulevat olemaan valmistuttuaan hiilineutraaleja ja rahasto pyrkii pienentämään kohteiden hiilijalanjälkeä jo rakennusvaiheen aikana. Kaikkien kohteiden energiatehokkuusluokka tulee olemaan korkein mahdollinen (A-taso) ja niille haetaan joko BREEAM- tai LEED-sertifiointi. Lisäksi kohteet tulevat täyttämään EU Taksonomian uudisrakentamisen vaatimukset.

 • PREMICO ASUNTORAHASTO II KY

  Premico Asuntorahasto II Ky on perustettu vuonna 2019. Rahaston tavoitteena on rakennuttaa omistukseensa kohtuuhintaista vuokra-asuntoja. Rahaston sijoituskausi on päättynyt. Rahasto tulee rakennuttamaan yhteensä lähes 500 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulle. Sijoitusten arvo on yli 100 M€.

  Rahaston sijoittajina ovat mm. ammattiliitot, yliopistosäätiöt ja yksityiset säätiöt.

 • PREMICO ASUNTORAHASTO KY (Joint Venture 2016)

  Premico Asuntorahasto Ky on rakennuttanut omistukseensa lähes 1000 uutta kohtuuhintaista vuokra-asuntoa vuosina 2017-2020. Asuntojen vuokrat on säännelty ja asunnoissa on tulorajat. Kohteet sijaitsevat pääosin pääkaupunkiseudulla.
  Sijoituskapasiteetti on noin 200 M€.

  Rahaston sijoittajina ovat mm. eläkeyhtiöt, ammattiliitot, yliopistosäätiöt sekä yksityiset säätiöt.

  Asuntorahasto on Suomessa ensimmäinen laatuaan, joka sijoittaa ARA:n sääntelemään lyhyen korkotuen kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon.

Irtaantuneita asuntorahastoja

 • TAALERITEHTAAN ASUNTORAHASTO I KY (Joint Venture, 2009)

  Tuottotavoite IRR 11 %
  Toteuma IRR 13 %

  Exit 12/2014: Ostajana LähiTapiola

  Rakennutettu 311 vuokra-asuntoa PKS-alueella: 6 kiinteistöä, yhteensä 18.300 m².

  Premicon rooli: sijoitusstrategian luominen, kohdehankinta, rahoitusneuvottelut, rakennuttaminen, vuokralaishallinta, asuntojen vuokraus sekä kiinteistösalkun manageeraus.

 • TAALERITEHTAAN ASUNTORAHASTO II & IV (Joint Venture, 2010)

  Tuottotavoite 8,0 %  
  Toteuma IRR ei julkinen

  Exit 2011-2022: Ostaja ei julkinen 

  Rakennutettu 91 vuokra-asuntoa Satakunnan maakunnassa.

  Premicon rooli: sijoitusstrategian luominen, kohdehankinta, rahoitusneuvottelut, rakennuttaminen, vuokralaishallinta, asuntojen vuokraus sekä kiinteistösalkun manageeraus .

 • TAALERITEHTAAN ASUNTORAHASTO III KY (Joint Venture, 2010)

  Tuottotavoite IRR 9 %
  Toteuma IRR 11 %

  Exit 12/2014: Ostajana LähiTapiola

  Rakennutettu 198 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla ja 1 kiinteistö Lahdessa, yhteensä 11.140 m².

  Premicon rooli: sijoitusstrategian luominen, kohdehankinta, rahoitusneuvottelut, rakennuttaminen, vuokralaishallinta, asuntojen vuokraus sekä kiinteistösalkun manageeraus.

 • TAALERIHTEHTAAN ASUNTORAHASTO V KY (Joint Venture, 2011)

  Tuottotavoite IRR 11 %
  Toteuma IRR 28 %

  Exit 2013-2014: Myynti pääsääntöisesti kuluttajille

  Ostettu ja saneerattu yhteensä 119 vuokra-asuntoa Punavuoresta ja Kalliosta, yhteensä 6.400 m².

  Premicon rooli: sijoitusstrategian luominen, kohdehankinta (myyjä eläkevakuutusyhtiö), kaupalliset neuvottelut, rahoitusneuvottelut, saneeraussuunnitelma ja -toteutus sekä huoneistojen myynnin organisointi sekä kiinteistösalkun manageeraus.

 • TAALERIHTEHTAAN ASUNTORAHASTO VI (Joint Venture, 2013)

  Tuottotavoite 8 %  
  Toteuma IRR 10,8 % 

  Exit 2013-2021: Ostajana PATRIZIA AG 
   
  Rakennutettu 461 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla. 
   
  Premicon rooli: sijoitusstrategian luominen, kohdehankinta, rahoitusneuvottelut, rakennuttaminen, vuokralaishallinta, asuntojen vuokraus sekä kiinteistösalkun manageeraus.  

 • Morgan Stanleyn (MSREI) hallinnoima Global 9 Kiinteistörahasto

  Tuottotavoite 18 %  
  Toteuma IRR 37 % 

  Exit 2022: Ostajana Orange Capital Partners (OCP) ja GIC. 

  Ostettu ja saneerattu 1.594 vuokra-asuntoa 17 paikkakunnalta ja 306 asuntoa pääkaupunkiseudulta, yhteensä 1.900 asuntoa.

  Premicon rooli: sijoitusstrategian luominen, kiinteistösalkun manageeraus, kiinteistöjohto (vuokraus, vuokrahallinnointi, isännöinti) ja rakennuttajakonsultointi sekä kanssasijoittaja rahastossa.

Uusimmat artikkelimme

Ota meihin yhteyttä Kiinteistösijoittaminen