Kestävää asumista Aurajoen läheisyydessä: Premicon kerrostalohanke Turun Harppuunan Kippari valmistui

Premicon kolmannen asuntorahaston, Premico Residential Fund III:n kohde Turun Harppuunan Kippari valmistui kesäkuun lopulla. Kahden asuinkerrostalon urakoitsijana toimi Mangrove Oy. Historiallisen Turun linnan ja Aurajoen läheisyydessä Harppuunakorttelissa sijaitsevissa asuinkerrostaloissa on yhteensä 95 vuokra-asuntoa ja yksi liiketila. Asuntojen koot vaihtelevat 27,5 neliön yksiöistä suurempiin, 78 neliön perheasuntoihin.

Lähtökohtana oli, että Turun Harppuunan Kippari täyttää ympäristövaikutusten osalta sille asetetut korkealuokkaiset tavoitteet BREEAM-ympäristösertifikaatin mukaisesti arvioituna sekä EU- taksonomian eli kestävän rahoituksen kriteerit.

”Hanke suunniteltiin ja toteutettiin hyvässä yhteistyössä Premicon, Mangroven, arkkitehdin ja hankkeen muiden osapuolien kanssa. Rakennushanke sai erityisesti johtamisen arvioinnista erinomaiset pisteet ja hankkeelle ollaan hakemassa sertifikaattia tasolla Very Good”, kertoo Premicon asuntorahastoista vastaava johtaja Ville Siivonen.

Mangrove Oy:n toimitusjohtaja Jouni Hämäläinen on tyytyväinen siihen, että hanke saavutti erinomaiset pisteet myös työmaakäytäntöjä koskevissa vaatimuksissa, joihin liittyvät esimerkiksi ympäristösuunnitelma, työturvallisuus ja naapurien huomioiminen hankkeen aikana.

”Tuloksissa nousivat lisäksi korkealle rakennusjätteiden erinomaisesti toteutettu keräys ja hallinta työmaalla. BREEAM-sertifioinnin lisäksi hanke on Mangroven ensimmäinen kestävän rahoituksen eli EU-taksonomian mukaisesti toteutettu hanke. Olemme hankkeen aikana myös vahvistaneet entisestään omaa osaamistamme vastuullisuudesta ja ympäristösertifikaatin mukaisen hankkeen toteuttamisesta”, Hämäläinen kertoo.

Kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja

Energiankäyttö ja sen tehokkuus on erittäin tärkeä BREEAM-sertifikaatin osa-alue. Kipparin korkean A-energialuokan rakennukset hyödyntävät maalämpöä ja aurinkoenergiaa ja vaatimusta on toteutettu myös rakennuksen muiden teknisten ratkaisujen osalta.

”Materiaalivalintoihin on kiinnitetty erityistä huomiota hankkeen kaikissa vaiheissa, ja valinnat on tehty niiden ympäristövaikutukset ja vastuullisuus huomioiden. Tähän liittyy myös hankkeelle terveyden ja hyvinvoinnin osalta asetettujen vaatimusten huomiointi muun muassa laadukkaan sisäilman osalta. Maankäytön osalta Harppuunakorttelin tiivis korttelirakenne suojaisine sisäpihoineen luo hyvän pohjan viihtyisälle, yhteisölliselle ja myös ekologisesti tehokkaalle asuinympäristölle, kertoo kohteen pääsuunnittelija Juha-Petri Virtanen Sarc+Sigge Arkkitehdit Oy:stä.

Myös rakennusten käyttöikä on suunniteltu mahdollisimman pitkäksi, ja rakennusosien huollettavuuteen ja korjattavuuteen on kiinnitetty huomioita, jotta käyttöikää saadaan lisättyä. Rakennus on kokonaan purettavissa ja puretut osat kierrätettävissä tai osin uudelleen käytettävissä. Jätehuollon resurssitehokkuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota rakennusvaiheen lisäksi myös asumisvaiheessa. Korttelin asukkaille suunniteltu poikkeuksellinen yhteinen jätehuoltoratkaisu erilaisine keräysjärjestelmineen parantaa korttelin energia- ja resurssitehokkuutta.

BREEAM-sertifioinnissa arvioidaan teknisten ominaisuuksien lisäksi asukkaiden hyvinvointia ja liikkumista tukevia seikkoja. Kipparissa on hyvät julkisen liikenteen yhteydet, polkupyörien säilytystilat ja sähköautojen latausmahdollisuus. Viihtyisä ja vehreä korttelipiha tarjoaa mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen ja yhteisöllisyyteen.

Lisätietoja:

Ville Siivonen
johtaja, asuntorahastot, Premico
+358 40 523 5865
ville.siivonen@premico.fi

Jouni Hämäläinen
toimitusjohtaja, Mangrove Oy
+358 40 072 7721
jouni.hamalainen@mangrove.fi

Petri Virtanen
arkkitehti, Sarc+Sigge Arkkitehdit Oy
+358 50 530 3700
juha-petri.virtanen@sarcsigge.fi

Lue lisää: