Muut rakennuttamisen palvelut

Energiatehokkuus rakennuttamisessa

Energiatehokkuus rakennuttamisessa kulkee käsi kädessä kaikkien rakennuttamishankkeidemme kanssa tavoitteena kiinteistöjen energiatehokkuuden ja taloudellisen tuoton parantaminen. 

Pystymme sisällyttämään energiatehokkuuden palvelut kaikkiin rakennuttamisen hankkeisiin, joko osana muuta rakennuttamispalvelua tai omana erillisenä palveluna.

 • Aluksi kartoitamme kiinteistön olemassa olevien taloteknisten järjestelmien energiatehokkuuden ja selvitämme niiden maksimaalisen hyödyntämisen mahdollisuudet. 
 • Tämän jälkeen tutkimme, kuinka eri järjestelmät sovitetaan optimaalisesti yhteen, tarvittaessa uutta ja vanhaa hyödyntäen. 
 • Huolehdimme myös yhteistyökumppaneiden kartoittamisesta, tarjouspyynnöistä ja palveluntarjoajien valinnoista. 

Palvelu kattaa kaikki rakentamisen vaiheet suunnittelun ohjauksesta, projektinjohdon ja rakennusteknisen valvonnan tehtäviin kiinteistön energiantehokkuuden näkökulmasta. Palvelukokonaisuus on räätälöitävissä.

Miksi valita meidät

 • laaja asiantuntemus kiinteistöjen energiatehokkuudesta ja projektinhallinnasta
 • toimintaa ohjaa kestävä kehitys ja aikaisempi kokemus kiinteistön omistajien etujen huolehtimisesta myös tuottonäkökulmasta
 • tavoitteena aina kiinteistöjen energiatehokkuuden ja tuoton parantaminen.

 

Tehoa ja laatua rakennusprojektien hallintaan 360-kuvauksella

Rakennusprojektien hallinnassa ja suunnittelussa 360-kuvaus tarjoaa monipuolisia etuja sekä suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa, että valmiin kohteen arvioinnissa ja dokumentoinnissa. 

1. Suunnitteluvaiheessa

 • Tilankäytön optimointi: 360-kuvaus mahdollistaa tilan käytön hahmottamisen eri näkökulmista. Tämä auttaa suunnittelijoita ja arkkitehteja optimoimaan tilojen käytön ja sijoittelun jo ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista.
 • Virtuaalinen kierros: Hankkeen sidosryhmät voivat käyttää 360-kuvia luodakseen virtuaalisia kierroksia, joiden avulla voidaan  tutustua tiloihin reaaliaikaisesti ja saada parempi käsitys käsityksen lopputuloksesta.

2. Rakennusvaiheessa

 • Laadunvalvonta: 360-kuvausta voidaan käyttää laadunvalvonnassa varmistamaan, että rakennustyöt etenevät suunnitellusti ja laadukkaasti. Mahdolliset virheet ja puutteet voidaan havaita varhaisessa vaiheessa ja korjata ennen kuin ne aiheuttavat suurempia ongelmia.
 • Dokumentointi: Jokainen rakennusvaihe voidaan tallentaa tarkasti 360-kuvauksin, mikä helpottaa projektin dokumentointia ja mahdollisten muutosten jäljittämistä myöhemmin. 

3. Valmiin kohteen arvioinnissa

 • Tarkastelu ja arviointi: Myös valmiista kohteesta 360-kuvaukset mahdollistavat tarkastelun ja arvioinnin eri näkökulmista. Tämä helpottaa esimerkiksi kiinteistön arviointia ennen sen luovutusta tai myyntiä.
 • Markkinointi: Laadukkaat 360-kuvaukset voivat toimia myös tehokkaana markkinointimateriaalina. Potentiaaliset ostajat tai vuokraajat saavat mahdollisuuden tutustua kohteeseen ilman fyysistä käyntiä. 

Hyödyt

 • Mahdollistaa kohteen ja tilojen katselun ilman fyysisiä kohdekäyntejä
 • Vähentää kohdekäyntien tarvetta säästäen kustannuksia
 • Hahmotat kuvasta koko tilan eikä kuvista jää mitään pois
 • Tarjoaa mahdollisuuden palata ajassa taaksepäin ja nähdä, mistä lähdettiin liikkeelle
 • Maksat vain kuvaustyöstä ja kiinteän kustannuksen pilvipalvelusta projektin ajalta.

 

Ota meihin yhteyttä Rakennuttaminen