Uudisrakennuttaminen

Uudisrakennuttamisen palvelumme kattaa kaikkien yleisten kiinteistö- ja tilatyyppien rakennuttamisen aina asuntokohteista, toimitila-, erityiskohde-, hotelli- ja liikekiinteistöihin. Uudisrakennuttamisessa tavallisesti suunnitellaan ja rakennetaan täysin uusi rakennus tai rakennuskompleksi asiakkaan tavoitteet ja tarpeet huomioiden. Autamme asiakkaitamme myös tuottamalla tietoa vuokrasopimusneuvotteluiden tueksi teknisestä ja kustannustietoisesta näkökulmasta jo ennen rakentamishankkeeseen ryhtymistä.

Asuntohankkeissa rakennuttajakonsulteillamme on vahva ammattitaito erityisesti ARA- ja vapaarahoitteisten kohteiden rakennuttamishankkeista.

Talostamme löytyy erityisosaamista BREEAM- ja LEED-sertifioidusta rakentamisesta sekä EU-taksonomian kriteereistä rakentamisessa. Olemme rakennuttaneet Suomen ensimmäisen BREEAM New Construction sertifioitu asuinkerrostalon vuonna 2023.

 

Räätälöity palvelukokonaisuus asiakkaan tarpeet huomioiden

Palvelukokonaisuutemme kattaa kaikki rakentamisen vaiheet suunnittelun ohjauksesta, projektinjohdon ja rakennusteknisen valvonnan tehtäviin. Edustamme asiakastamme rakennushankkeessa huolehtien hankkeen etenemisestä, urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kilpailutuksesta, suunnittelun ohjauksesta, kustannuslaskennasta, kustannusten hallinnasta ja optimoinnista, tehokkaasta asiakas- ja käyttäjäviestinnästä sekä rakennusteknisestä ja taloteknisestä valvonnasta. Tuotamme ammattimaisen luovutusaineiston projektin päätteeksi ja huolehdimme myös takuuajan tehtävistä.

Räätälöimme palvelukokonaisuuden aina asiakkaamme tarpeiden mukaisesti. Voimme toteuttaa koko rakennuttamisprojektin alusta loppuun tai vaihtoehtoisesti vain osan siitä.

Energiatehokkuus rakennuttamisessa kulkee käsi kädessä kaikkien rakennuttamishankkeidemme kanssa. LVISAJ- ja energiaosaamisemme on saanut laajalti kiitosta asiakkailtamme. Pystymme sisällyttämään energiatehokkuuden palvelut asiakkaamme tavoitteet ja tarpeet huomioiden kaikkien yleisimpien tilatyyppien rakentamishankkeisiin, joko osana muuta rakennuttamispalvelua tai omana erillisenä palvelunaan.

 

Palvelun sisällöstä tarkemmin

  • Rakennushankkeen suunnittelu sisältää asiakkaan tarpeiden ymmärtämisen, tilatarpeiden kartoittamisen, tavoitteiden ja kustannusten määrittämisen sekä tilojen käyttötarkoituksen ja sijainnin arvioinnin.
  • Kustannusarvion alustava laatiminen
  • Tarkempi suunnittelun ohjaus, jossa kilpailutamme hankkeen suunnittelijat, saatamme asiakkaan tavoitteet osaksi suunnitelmia, sekä kehitämme tarkemman suunnitelman rakennuksen ulkoasusta, tilojen sisäisestä järjestelystä, teknisistä järjestelmistä ja muista yksityiskohdista. Ohjaamme suunnittelijoita läpi rakentamishankkeen ja otamme huomioon myös kaikki määräykset ja lainsäädännölliset vaatimukset.
  • Urakkatarjouspyynnöissä kilpailutamme urakoitsijat; laadimme tarjouspyynnöt, järjestämme urakkaneuvottelut, sekä teemme sopimukset rakennusurakoista. Huolehdimme, että hankkeeseen valitaan luotettava ja pätevä urakoitsija ja edellytämme, että tilaajavastuu- ja työturvallisuusvelvoitteista on huolehdittu.
  • Projektin hallintamme kattaa urakka- ja rakennuttamismuodon mukaan aikataulun laadinnan, resursoinnin, budjetoinnin, viestinnän tilaajan ja muiden sidosryhmien kanssa sekä päätöksenteon tukemisen. Pyrimme varmistamaan, että hankkeelle asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti sekä dokumentointi huolehditaan asianmukaisesti myöhempää käyttöä varten.
  • Rakentamisen valvonta ja seuraaminen tarkoittaa rakennushankkeen etenemisen varmistamista laatuvaatimukset ja aikataulut huomioiden. Valvojamme tekevät rakennustekniset ja talotekniset tarkastukset ja puuttuvat mahdollisiin virheisiin ja ongelmiin näiden dokumentointia ja korjauksien seurantaa unohtamatta.
  • Tehokas asiakas- ja käyttäjäviestintä varmistaa oikea-aikaisen tiedonkulun projektin kaikkien osapuolten välillä.
  • Ammattimaisen luovutusaineiston tuottaminen projektin päätteeksi varmistaa, että rakennushankkeesta on asianmukainen dokumentaatio myöhempiä vastuu- ja takuukysymyksiä ajatellen. Luovutusaineisto edesauttaa myös tulevia rakennus- ja korjaushankkeita sekä rakennuksen käyttämistä. Ammattimainen luovutusaineisto auttaa säilyttämään kiinteistön arvoa pitkällä aikavälillä.
  • Takuuajan tehtävistä sovimme yhdessä asiakkaan kanssa ja huolehdimme niiden asianmukaisesta toteutuksesta.

 

Miksi valita meidät

Olemme toimineet tilaajan edustajana lukuisissa uudiskohteiden rakennuttamishankkeessa jo yli 10 vuoden ajan. Rakennuttajakonsulttimme huolehtivat rakennuttamisprojektista ja varmistavat että kaikki sujuu ammattimaisesti, tehokkaasti, budjetin rajoissa laatuvaatimukset huomioiden.

Ota meihin yhteyttä Rakennuttaminen