Premico mukana kehittämässä yhteistä kiinteistöalan kestävyysraportoinnin mallia

Premico on mukana kehittämässä lähes 20 kiinteistöalan toimijan kanssa alalle kestävyysraportoinnin tietomallia. Yhteinen malli nopeuttaa ja helpottaa raportointivelvoitteen hoitamista sekä parantaa vertailtavuutta.

Kiinteistöalalla on otettu merkittävä askel kohti EU:n uuden kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) velvoittamaa  kestävämpää raportointia. Premico on mukana lähes 20 alan toimijan kanssa kehittämässä yhteistä mallia kestävyysraportoinnille. Yhteinen tietomalli ei ainoastaan nopeuta ja helpota raportointivelvoitteen täyttämistä, vaan myös parantaa vertailtavuutta, mikä on olennaista alan kestävyyden arvioinnissa.

”Merkittävä osa vastuullisuustyötämme Premicossa on osallistua aktiivisesti toimialaamme koskevaan vuoropuheluun ja kehittämiseen. Meille onkin tärkeää olla mukana luomassa kestävyysraportoinnille yhteistä mallia yhdessä toimialamme merkittävien toimijoiden kanssa”, kertoo Premicon toimitusjohtaja Sami Kiehelä.

Hanketta koordinoivan ammattimaisten kiinteistönomistajien ja rakennuttajien järjestön Raklin lisäksi mukana ovat KTI Kiinteistötieto ja Green Building Council Finland.

Lisätietoja:

Sami Kiehelä
Toimitusjohtaja, Premico
+358 40 868 0383
sami.kiehela@premico.fi

Lue lisäksi: