Korjausrakentamisen rakennuttamispalvelut

Korjausrakennuttamisen palvelukokonaisuudessa keskitymme olemassa olevan kiinteistön korjaamiseen, perusparannukseen tai käyttötarkoituksen muutokseen. Korjausrakennuttamisen palvelumme kattaa kaikkien yleisten kiinteistö- ja tilatyyppien rakennuttamisen aina asuntokohteista, toimitila-, erityiskohde-, hotelli- ja liikekiinteistöihin.

Korjaus-, perusparannus- ja käyttötarkoituksen muutoshankkeissa keskitymme alkuun erityisesti rakennuksen kunnon ja korjaustarpeiden selvittämiseen. Selvityksen myötä asiakkaamme saa kattavat perusteet korjaus- ja käyttötarkoituksen muutospäätösten pohjaksi. Autamme asiakkaitamme myös tuottamalla tietoa vuokrasopimusneuvotteluiden tueksi teknisestä ja kustannustietoisesta näkökulmasta jo ennen rakentamishankkeeseen ryhtymistä.

Palvelukokonaisuutemme kattaa kaikki rakentamisen vaiheet suunnittelun ohjauksesta, projektinjohdon ja rakennusteknisen valvonnan tehtäviin. Edustamme asiakastamme rakennushankkeessa huolehtien hankkeen etenemisestä, urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kilpailutuksesta, suunnittelun ohjauksesta, kustannuslaskennasta, kustannusten hallinnasta ja optimoinnista, tehokkaasta asiakas- ja käyttäjäviestinnästä sekä rakennusteknisestä ja taloteknisestä valvonnasta. Tuotamme ammattimaisen luovutusaineiston projektin päätteeksi ja huolehdimme myös takuuajan tehtävistä.

Räätälöimme palvelukokonaisuuden asiakkaamme tarpeiden mukaisesti. Voimme toteuttaa koko rakennuttamisprojektin alusta loppuun tai vaihtoehtoisesti vain osan siitä.

Energiatehokkuus rakennuttamisessa kulkee käsi kädessä kaikkien rakennuttamishankkeidemme kanssa. LVISAJ-, automaatio- ja energiaosaamisemme on saanut laajalti kiitosta asiakkailtamme. Pystymme sisällyttämään energiatehokkuuden palvelut asiakkaamme tavoitteet ja tarpeet huomioiden kaikkien yleisimpien tilatyyppien rakentamishankkeisiin, joko osana muuta rakennuttamispalvelua tai omana erillisenä palvelunaan.

 

Palvelun sisällöstä tarkemmin

  • Rakennushankkeen suunnittelu sisältää asiakkaan tarpeiden ymmärtämisen, tilatarpeiden kartoittamisen, tavoitteiden ja kustannusten määrittämisen sekä tilojen käyttötarkoituksen ja sijainnin arvioinnin. Teetämme rakennuksesta tarvittavat kuntoarviot korjaustarpeiden selvittämiseksi. Tuotamme tietoa vuokrasopimusneuvotteluiden tueksi teknisestä ja kustannustietoisesta näkökulmasta jo ennen rakentamishankkeeseen ryhtymistä.
  • Kustannusarvion alustava laatiminen.
  • Tarkempi suunnittelun ohjaus, jossa saatamme asiakkaan tavoitteet osaksi suunnitelmia, sekä kehitämme tarkemman suunnitelman rakennuksen ulkoasusta, tilojen sisäisestä järjestelystä, teknisistä järjestelmistä ja muista yksityiskohdista. Otamme huomioon myös kaikki määräykset ja lainsäädännölliset vaatimukset.
  • Urakkatarjouspyynnöissä kilpailutamme urakoitsijat, laadimme tarjouspyynnöt, järjestämme urakkaneuvottelut sekä teemme sopimukset rakennusurakoista. Tarkoituksenamme on valita luotettavat ja pätevät urakoitsijat.
  • Projektin hallintamme kattaa urakka- ja rakennuttamismuodon mukaan aikataulun laadinnan, resurssien hallinnan, budjetoinnin, viestinnän tilaajan ja muiden sidosryhmien kanssa sekä päätöksenteon tukemisen. Pyrimme varmistamaan, että hankkeelle asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti sekä dokumentointi huolehditaan asianmukaisesti myöhempää käyttöä varten.
  • Rakentamisen valvonta ja seuraaminen tarkoittaa rakennushankkeen etenemisen varmistamista laatuvaatimuksien ja aikataulujen osalta. Valvojamme tekevät rakennustekniset- ja LVI-tarkastukset ja puuttuvat mahdollisiin virheisiin ja ongelmiin näiden dokumentointia ja korjauksien seurantaa unohtamatta.
  • Tehokas asiakas- ja käyttäjäviestintä varmistaa oikea-aikaisen tiedonkulun projektin kaikkien osapuolten välillä.
  • Ammattimaisen luovutusaineiston tuottaminen projektin päätteeksi varmistaa, että rakennushankkeesta on asianmukainen dokumentaatio myöhempiä vastuu- ja takuukysymyksiä ajatellen. Luovutusaineisto edesauttaa myös tulevia rakennus- ja korjaushankkeita sekä rakennuksen käyttämistä. Ammattimainen luovutusaineisto auttaa säilyttämään kiinteistön arvoa pitkällä aikavälillä.
  • Takuuajan tehtävistä huolehtiminen.

 

Miksi valita meidät

Meillä on laaja asiantuntemus rakennusalan eri osa-alueista. Näin pystymme varmistamaan, että korjausrakentamisen projekti sujuu suunnitellusti sovitussa aikataulussa ja kustannukset pysyvät ennustettavina. Huolehdimme, että korjaushankkeet tapahtuvat tehokkaasti sekä oikein menetelmin rakennuksen arvoa ja historiaa kunnioittavasti. Toimintaamme ohjaa omistajanäkökulma: huolehdimme tilaajan edusta sekä tiedotamme huolehdittavista vastuista.

Ota meihin yhteyttä Rakennuttaminen