Vastuullisuus Premicossa

Olemme sitoutuneet kantamaan vastuumme ympäristöstä ja yhteisöstämme. Vastuullisuusohjelmamme kulkee käsi kädessä  Premicon mission kanssa. Luomme parempaa elämää ihmisille ja ympäristölle.

Vastuullisen tekemisen kautta me Premicossa

  • toteutamme kestäviä asumisen ratkaisuja
  • tuotamme asiakkaillemme ja omistajillemme arvoa terveellä ja rehdillä tekemisellä sekä
  • edistämme asukasonnellisuutta.

Toimintamme perustuu yrityksemme strategiaan, arvoihin, visioon ja missioon; vastuullisuus on näissä kaikissa läsnä ja elää aidosti osana arkeamme. Vastuullisuusohjelmamme sekä kulloinkin voimassa olevat liiketoimintaperiaatteemme luovat viitekehyksen vastuulliselle toiminnalle: