Rakennuttaminen

Uudis- ja korjausrakentamisen palvelut
Yhteistyö ja asiakkaan tavoitteiden toteuttaminen ovat toimintamme lähtökohdat. 
Olemme toteuttaneet asunto-, toimitila-, erityiskohde-, hotelli- ja liikekiinteistöjen modernisointi- ja korjaushankkeita sekä käyttötarkoituksen muutoksia eri-ikäisissä rakennuksissa.
Uudisasuntokohteet
Olemme olleet vuosien 2010–2016 aikana mukana n. 1800 asunnon rakennuttamisessa Etelä-Suomen
alueella. Toimintaamme ohjaa rakennuttamisen elinkaari-ajattelu. Hyödynnämme rakennuttamisessa
korjausrakentamisen osaamistamme ja hankkeen valmistumisen jälkeen hoidamme tarvittaessa myös
teknisen isännöinnin.
Asuntoyhtiöiden korjaus
Ensisijaisena päämääränämme on omistaja-arvon kasvattaminen. Toteutamme rakennusosakohtaiset korjaukset sekä koko kiinteistön uudistamisen turvaten omistajan kassavirran. Hankkeemme ovat saaneet erinomaista palautetta sekä omistaja- että asukastahoilta. Olemme myös julkisen hankkijan puitesopimustoimittaja.
Hotellihankkeet
Olemme kehittäneet toimintamallin, jossa kiinteistön omistajan ja operaattorin välisten sopimusten ja kustannusjaon hallinta on selkeä ja läpinäkyvä. Hankkeiden toteutus on kustannusten ja aikataulun johtamista haasteellisissa ympäristöissä.
Työympäristön kuntoarvio
Työympäristön kuntoarvio yhdistää korjausrakentamisen osaamisen toimivaan työympäristöön. Yhdistämällä tekninen kuntoarvio työympäristön kuntoarvioon, saadaan laajempi ja tarkempi käsitys kiinteistön ominaisuuksien ja käytön pullonkauloista, ja saadaan tilat ja kiinteistö vastaamaan paremmin käyttäjän tarpeita.
Toimitilakiinteistöjen korjaukset ja muutoshankkeet
Toteutetaan käyttäjän tarpeiden ja kiinteistönomistajan tavoitteiden mukaan. Hallitsemme kustannus- ja vastuunjaon periaatteet sekä tunnemme hyvän työympäristön laatutekijät. Hankkeelle asetetaan reunaehdot, jotka muodostuvat käyttäjän tilantarpeesta, rakenteiden, teknisten järjestelmien ja kiinteistön kunnon sekä talouden asettamista rajoista.
Tavaratalojen osastot ja shop-in-shopit
Autamme kiinteistönomistajia ja brändejä tavaratalojen osastojen ja shop-in- shoppien rakentamisessa nojaten pitkään kokemukseen vastaavista hankkeista. Tiedostamme projekteihin liittyvät viranomaismääräykset ja varmistamme sujuvan, kustannustehokkaan ja aikataulussa pysyvän toteutuksen johtamalla yhteistyötä urakoitsijoiden ja asentajien kanssa. Yhteydenpito kiinteistönomistajaan sujuu tehokkaasti kauttamme.
Liike- ja kauppakeskus-kiinteistöjen korjaukset
Kokemuksemme kattaa vaihtelevat tarpeet pienten liikkeiden face-liftistä ja laajojen myymäläkokonaisuuksien toteuttamisesta koko kauppakeskuksen uudistamisesta toimiviksi ympäristöiksi.
Asiakkaitamme ovat instituutionaaliset sijoittajat, asunto- ja kiinteistörahastot, isännöitsijäyhteisöt, taloyhtiöt, yksityishenkilöt sekä julkishallinto.