Lujatalon rakentama asuinkerrostalo Premicon uusimmalle vuokra-asuntorahastolle

Lujatalo ja Premico ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jossa Premicon kolmas asuntorahasto ostaa Lujatalon rakentaman Espoon Holmanpuiston alueelle valmistuvan asuinkerrostalon. EU-taksonomiakriteeristön täyttävälle A-energialuokan kohteelle haetaan LEED-sertifikaattia.

Havainnekuva hankkeesta: taitelijan näkemys ja luonnos

Espoon Keskuspuiston ja Ison Omenan palvelujen läheisyyteen, on vuosien 2017–2022 aikana noussut uusi Holmanpuiston asuinalue, jossa Lujatalo on ollut yksi merkittävistä rakentajista rakentamalla alueelle yhteensä 11 kerrostaloa ja asuntoja lähes 500. Asunto Oy Espoon Feeniks on Premicon ja Lujatalon toinen yhteinen asuntotuotantokohde Holmanpuiston alueella. Kuusikerroksiseen Asunto Oy Espoon Feeniksiin valmistuu 42 asuntoa, jotka ovat pääosin yksiöitä, kaksioita ja kolmioita ja joiden keskipinta-ala 47 neliömetriä. Hankkeen valmiusaste on noin 90 % vuoden vaihteessa ja kohde valmistuu vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Premico aloittaa kohteen vuokrauksen heti alkuvuoden aikana.

– Yhteistyömme Premicon kanssa on pitkäjänteistä. Siitä oli hyötyä tässäkin hankkeessa ja pystyimme vielä rakentamisen aikana huomioimaan Premicon tavoitteita ja hakemaan ratkaisuja, joilla niiden täyttyminen varmistettiin. Siinä auttoi hankkeen molempien osapuolien yhteinen tahtotila, sanoo toimialajohtaja Tero Saanisto Lujatalolta.

Premicon kolmannen asuntorahaston, Premico Residential Fund III:n tavoitteena on rakentaa vuoteen 2025 mennessä noin 1 700 uutta vuokra-asuntoa pääosin pääkaupunkiseudulle. Rahasto on sitoutunut asuinkiinteistöjensä hiilineutraaliuteen käytönaikaisen energian käytön osalta ja hiilijalanjäljen pienentämiseen myös kohteiden rakentamisvaiheen aikana. Kaikilla rahaston kohteilla tulee olemaan energiatehokkuusluokka A, BREEAM- tai LEED-sertifikaatti ja ne tulevat olemaan EU:n taksonomian uudisrakentamisen kriteerien mukaisia.

Espoon Feeniksin osalta EU-taksonomian vaatimustason täyttyminen varmistettiin ulkopuolisen tahon arvioinnilla. – Hanke saavutti kaikki kuusi EU-taksonomian ympäristötavoitetta ja näin ollen se arvioitiin taksonomiahyväksytyksi ja taksonomian kanssa yhdenmukaiseksi Ramboll Oy:n toimesta, kertoo Lujatalon suunnittelujohtaja Janne Sihvonen.

Holmapuiston alue profiloituu tehokkaasti energiaa säästävien ratkaisujen hyödyntämisessä. Hankkeiden suunnittelussa on hyödynnetty mahdollisimman tehokkaasti energiaa säästäviä ratkaisuja. Lujatalo on myös tehnyt Rakentamisen muovit green deal -sopimuksen, jossa se sitoutuu mm. edistämään työmaillaan muovien lajittelua ja kierrätystä.

– Espoon Feeniks on kolmannen asuntorahastomme pilottihanke, ja tulee täyttämään rahaston kohteille määrittelemämme ympäristövaikutuksen minimoimisen kriteerit erinomaisesti. Olemme erittäin tyytyväisiä pitkäjänteiseen yhteistyöhömme Lujatalon kanssa. Lujatalon ympäristövastuullinen rakentaminen tukee erityisesti yhteistyötämme, toteaa Premicon investointijohtaja Samuel Tuomola.

Lisätiedot

Samuel Tuomola
Investointijohtaja, Premico
050 566 6111
samuel.tuomola@premico.fi

Tero Saanisto
Toimialajohtaja, Lujatalo Oy
044 585 2092
tero.saanisto@luja.fi

Janne Sihvonen
Suunnittelujohtaja, Lujatalo Oy
044 585 2899
janne.sihvonen@luja.fi

Premico

Premico on vuokra-asuntoihin erikoistunut kiinteistösijoitus-, kehitys- ja hallinnointiyhtiö, jonka strategian keskiössä ovat asumisen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen sekä kohtuuhintaisen vuokra-asumisen mahdollistaminen kaikille. Premicolla on kaksi liiketoiminta-aluetta; asuntoihin sijoittavat pääomarahastot, sekä palveluliiketoiminta, joka pitää sisällään kiinteistökehitykseen ja rakennuttamiseen liittyvän konsultoinnin, salkunhoidolliset palvelut, sekä vuokra-asuntojen hallinnoinnin, isännöinnin ja vuokrauspalvelut.

Premico Residential Fund III on Premicon kolmas vuokra-asumiseen erikoistunut asuntorahasto. Rahaston tavoitteena on rakentaa vuoteen 2025 mennessä noin 1 700 uutta vuokra-asuntoa pääosin pääkaupunkiseudulle. Rahasto on sitoutunut asuinkiinteistöjensä hiilineutraaliuteen käytönaikaisen energian käytön osalta ja hiilijalanjäljen pienentämiseen myös kohteiden rakentamisvaiheen aikana. Kaikilla rahaston kohteilla tulee olemaan energiatehokkuusluokka A, BREEAM- tai LEED-sertifikaatti ja ne tulevat olemaan EU:n taksonomian uudisrakentamisen kriteerien mukaisia.

Lujatalo

Lujatalo kuuluu Luja-yhtiöihin, joka on yksi Suomen suurimmista rakennusalan konserneista. Lujatalo on asunto- ja toimitilarakentaja, jolla on myös kattavat palvelut hanke- ja kiinteistökehittämisen osalta sekä vahva kokemus elinkaarihankkeista. Yritys on edelläkävijä digitaalisen rakentamisen menetelmien hyödyntämisessä. Yrityksessä työskentelee yli 900 rakentamisen ammattilaista ja sen Lujakoti-tuotemerkki tunnetaan hyvän asumisen laatumerkkinä. Lisätietoa Lujatalo Oy:stä osoitteessa www.lujatalo.fi, facebook.com/lujatalo, https://www.linkedin.com/company/lujatalo-oy/

Luja on kolmannen polven perheyritys ja yksi Suomen suurimmista rakennusalan konserneista. Yritys viettää 70-vuotisjuhlavuottaan tänä vuonna. Luja-yhtiöihin kuuluvat Lujatalo Oy, Lujabetoni Oy ja Fescon Oy. Konsernin liikevaihto on yli 800 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 1900 työntekijää. Lujalla on Suomen lisäksi toimintaa myös Ruotsissa.