Premicon kolmas asuntorahasto allekirjoittanut kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings sitoumuksen

Net Zero Carbon Building -sitoumuksen allekirjoittajat tavoittelevat hiilineutraalin energiankäytön lisäksi hiilineutraalia rakentamista. Kansainvälisen sitoumuksen taustalla ovat merkittävät tahot kuten C40-kaupunkiverkosto, World Green Building Council ja The Climate Group. Premicon kolmas asuntorahasto on sitoumuksen seitsemäs suomalainen allekirjoittaja.

Allekirjoitettu, julkinen sitoumus kertoo paitsi toiminnan tunnistetusta kiireestä, on myös allekirjoittajille merkittävä mahdollisuus nostaa koko toimialan tavoitetasoa kerrasta korkeammalle.

Net Zero Carbon Building sitoumus edellyttää, että vuoteen 2030 mennessä:

  • Käytössä olevat kiinteistöt ovat erittäin energiatehokkaita, ja käyttävät pääosin uusiutuvaa energiaa.
  • Lisäksi huomioidaan kylmäainevuotojen aiheuttamat ilmastopäästöt.
  • Uudisrakentamisen ja laajojen peruskorjausten ennen käyttöä syntyviä tuotesidonnaisia päästöjä vähennetään mahdollisimman paljon.
  • Päästöt, joita ei voida vähentää, kompensoidaan.

Käytännössä allekirjoittajat raportoivat ja todentavat

  • Oman kiinteistökannan energiankulutuksen, energiatehokkuusparannukset sekä vähennetyt päästöt ja edistyminen kohti nollahiilistä portfoliota.
  • Tuotesidonnaiset päästöt lasketaan koko elinkaaren ajalta joko EN15978 standardin tai muun hyväksytyn kansallisen standardin mukaisesti. Lisäksi raportoidaan kompensoinnit, joilla tavoitellaan koko portfolion nollahiilisyyttä.

Premicon kolmannen asuntorahaston, Premico Residential Fund III:n tavoitteena on rakentaa vuoteen 2025 mennessä noin 1 700 uutta vuokra-asuntoa pääosin pääkaupunkiseudulle. Rahasto on sitoutunut asuinkiinteistöjensä hiilineutraaliuteen käytönaikaisen energian käytön osalta ja hiilijalanjäljen pienentämiseen myös kohteiden rakentamisvaiheen aikana. Kaikilla rahaston kohteilla tulee olemaan energiatehokkuusluokka A, BREEAM- tai LEED-sertifikaatti ja ne tulevat olemaan EU:n taksonomian uudisrakentamisen kriteerien mukaisia.

Net Zero Carbon Building-sitoumuksen aiemmat suomalaiset allekirjoittajat ovat Ylva, Antilooppi ja One Click LCA Ltd, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito, Technopolis ja Avara, joka allekirjoittaa sopimuksen samanaikaisesti Premicon kolmannen asuntorahaston kanssa. Sitoumuksen sisältö sekä kaikki sen allekirjoittajat ovat nähtävissä World Green Building Council Finlandin sivuilla.

Lisätietoja:

Samuel Tuomola
investointijohtaja, Premico
samuel.tuomola@premico.fi
+358 50 566 6111

Uutiset ja artikkelit