Premico toimi Cityconin kaupunkikeskus Lippulaivan vuokra-asuntojen rakennuttajakonsulttina

Cityconin ensimmäiset itselleen rakennuttamat vuokra-asunnot valmistuivat kaupunkikeskus Lippulaivan yhteyteen joulukuussa 2022. Premicon rakennuttajaorganisaatio toimi hankkeessa rakennuttajakonsulttina, edustaen Cityconia rakennushankkeessa. Haastavassa hybridihankkeessa asuinkerrostalojen rakentamisen vaiheet tuli yhteensovittaa kauppakeskuksen, Länsimetron ja Espoonlahden linja-autoterminaalin rakennusurakoiden kanssa.

Premico toimi Cityconin kaupunkikeskus Lippulaivan vuokra-asuntojen rakennuttajakonsulttina. Havainnekuva hankkeesta.

Havainnekuva hankkeesta. Kuva: Citycon

Premicon ja Cityconin yhteistyö lähti käyntiin vuoden 2019 lokakuussa, kun kaupunkikeskus Lippulaivan rakennushanke oli jo käynnistynyt. Lippulaivan päälle oli määrä rakentaa neljä asuinkerrostaloa korkealaatuisia vuokra-asuntoja. Kyseessä oli niin kutsuttu hybridihanke, jossa tuli nivoa yhteen kauppakeskuksen, asuinkerrostalojen, Länsimetron ja Espoonlahden linja-autoterminaalin talotekniset ratkaisut ja urakkavaiheet.

Premicon asuntoihin erikoistuneen rakennuttajatiimin tehtäviin kuului asuinkerrostalojen suunnittelunohjaus, urakoitsijakilpailutukset, rakennuttaminen sekä rakennustöiden aikainen rakennustekninen ja LVI-valvonta.

”Kaikkien kohteessa samanaikaisesti käynnissä olevien rakennushankkeiden urakoiden yhteensovittaminen oli erityisen tarkkuutta vaativa, työläs ja toisaalta hankkeen onnistumisen kannalta tärkeä tehtävä”, kuvailee hankkeessa suunnittelunohjauksen ja rakentamisen aikaisena projektipäällikkönä toiminut Premicon hankejohtaja Mika Pelander.

Vuokra-asunnot muuttovalmiita vuodenvaihteessa 2022-23

Asuinkerrostalojen runkotyöt tulivat valmiiksi kauppakeskuksen avautuessa huhtikuussa 2022. Ensimmäiset asunnot olivat muuttovalmiita vuoden 2022 lopulla, kun metrokin alkoi kulkea. Kolmeen yhtiöön jaetut kerrostalot kohoavat nyt kauppakeskuksen pihakannen päältä 5-14 kerrokseen. Asunto Oy:t Lippulaivan Loiste, Lippulaivan Lysti ja Lippulaivan Luoto jakavat yhteisen asuntopihan kaupunkikeskuksen pihakannella. Pihakannen alla olevilta kahdelta parkkitasolta on suora yhteys kauppakeskus Lippulaivan palveluihin. Kaikissa taloissa asukkaat pääsevät nauttimaan yhteisistä sauna- ja kerhotiloista rakennusten ylimmissä kerroksissa merinäköaloin.

”Haastavassa hybridirakentamisessa ja eri toimintojen urakoiden aikataulujen sekä urakkarajojen yhteensovituksessa oli paljon työtä tässä hankekokonaisuudessa. Premico mahdollisti ammattitaitoisella konsultoinnilla, ohjauksella ja valvonnalla hankkeen häiriöttömän etenemisen ja lopputuloksena saimme 275 upeaa ja modernia kotia Lippulaivaan” kommentoi tilaaja, Katriina Penttinen, Development Director, Citycon Oyj.

Premicon ja Cityconin yhteistyö Lippulaivan uusien asuntokohteiden osalta sai jatkoa jo edellisen hankkeen ollessa käynnissä. Premico valittiin edustamaan Cityconia kauppakeskuksen päälle kohoavien kahden viimeisen asuinkerrostalon suunnittelunohjauksessa ja niiden urakkalaskentasuunnitelmien tekemisessä.

 

Uusimmat artikkelimme

Lisää palveluistamme Rakennuttaminen