Kuinka Premicon rakennuttamat kohteet saivat Suomen ensimmäiset asuinkerrostalokiinteistöjen suunnitteluvaiheen BREEAM-sertifikaatit?

Kun Suomessa myönnettiin ensimmäiset kaksi asuinkerrostalokiinteistöjen suunnitteluvaiheen BREEAM-sertifikaattia, molemmat näistä osoitettiin Premicon rakennuttamille kohteille; Asunto Oy Espoon Zeniitille ja Asunto Oy Kokkovuorelle. BREEAM-järjestelmän mukaisen rakennuttamisohjeen laatiminen oli avain onnistumiseen. 

Kiinteistöjen ympäristövastuullisuus on ollut Premicon liiketoimintaa ohjaava arvo jo pitkään. Ajatus kiinteistöjen sertifiointiin lähti erityisesti kansainvälisten asiakkaiden tarpeista.

”Jotta rakennuttamiemme kiinteistöjen ympäristövaikutukset olisivat kansainvälisestikin vertailukelpoista, lähdimme tutkimaan asuinkiinteistöjen ympäristösertifiointimahdollisuuksia”, taustoittaa Premicon asuntotuotannon parissa työskentelevä hankejohtaja Markku Kainulainen.

BREEAM-järjestelmän mukaisen rakennuttamisohjeen luominen avain onnistumiseen

Kainulainen on yhdessä tiiminsä kanssa luonut Premicolle BREEAM-kriteerien mukaisen asuinkerrostalokiinteistön rakennuttamisohjeen. Ohje on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja toi ansaitusti sertifikaatit Asunto Oy Espoon Zeniitille ja Asunto Oy Kokkovuorelle. Rakennuttamisohjetta lähdettiin tekemään alusta alkaen Premicon ja paikallisen BREEAM-asiantuntijan yhteistyönä.

”Huomioimme ohjeessa kaikki järjestelmän ympäristövaikuttamisen osa-alueet, kuten kiinteistön johtamisen, energiankäytön, liikenteen sekä maan- ja materiaalien käytön, määritellen tarvittavat toimenpiteet valitun luokitustason saavuttamiseksi. Kun ohje oli luotu, koulutimme kohdekohtaisesti urakoitsijan ja oman henkilöstömme ohjeen mukaiseen rakentamiseen. Ohjeesta on tullut osa Premicon kaikkien uudiskohteiden rakennuttamista, riippumatta siitä, haetaanko kohteelle sertifiointia. Kehitämme ohjetta myös jatkuvasti.” Kainulainen kuvailee.

BREEAM-luokitus pohjautuu eurooppalaiseen normistoon ja on sitä kautta Euroopan merkittävin rakentamisen ympäristöluokitusjärjestelmä.

”BREEAM-normisto soveltuu hyvin suomalaiseen rakentamiseen ja on näin ollen ensisijainen valintamme. BREEAM-sertifikaatin saaminen edellyttää vaatimusten huomioimista ja todentamista jo suunnitteluvaiheessa, ennen rakentamisen alkamista. Jos pääsemme rakennushankkeeseen mukaan kohteen ollessa jo rakenteilla, tulemme hyödyntämään LEED-sertifikaattia. LEED puolestaan on amerikkalainen sertifiointijärjestelmä, jonka mittaristo mahdollistaa sen liittämisen hankkeeseen myös rakentamisen myöhemmissä vaiheissa.” Kainulainen kertoo.

Suunnitteluvaiheen BREEAM-sertifikaatit myönnetään kohteelle rakentamisvaiheessa paikallisen arvioitsijan auditointiin pohjautuen. Molemmat Premicon hankkeet saivat suunnitteluvaiheessa Very Good-tasoisen sertifioinnin, joka on Kainulaisen mukaan merkittävä saavutus asuintuotannossa.

”Tavoitteet ovat korkealla, sillä tulevaisuudessa tähtäimessä on BREEAMin toistaiseksi korkein asuntotuotannossa saavutettavissa oleva taso, Excellent.” Kainulainen kertoo. Kiinteistöalalla erityisesti toimitilapuolen BREEAM-sertifiointeja on tehty jo pitkään, mutta asuintuotannossa sertifiointi on vasta alkanut. ”BREEAM-järjestelmän mukaisen rakennuttamisohjeen luominen on ollut avain onnistumiseen.” Kainulainen korostaa.

Valmistuneen kohteen sertifiointi käynnistää seurantajakson

BREEAM-sertifioinnin seuraava, rakennusajan lopullinen sertifiointi voidaan hakea kohteelle valmistumisen jälkeen. Kainulaisen mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että paikallinen arvioitsija auditoi valmiin kohteen peilaten sitä suunnitelmiin. Tarkoituksena on selvittää, onko kohde rakennettu suunnitelmien mukaan ja onko kohde edelleen sertifiointinsa ansainnut. Asunto Oy Espoon Zeniitin osalta lopullinen BREEAM-sertifikaatti on haettu alkuvuodesta. Valmistuneen kohteen sertifioinnin jälkeen alkaa kohteen seurantajakso. Esimerkiksi talotekniikan toimivuutta testataan normaalista rakentamisesta poiketen neljällä erillisellä toimintakokeella: ääriolosuhteissa talvella ja kesällä sekä normaalikäytössä keväisin ja syksyisin. Myös asukkaiden viihtyvyyttä seurataan asukastyytyväisyyskyselyillä.


Kiinnostuitko Premicon rakennuttamisen palveluista?
Keskustelemme mielellämme kanssanne yhteistyön mahdollisuuksista, ole meihin yhteydessä ja sovitaan tapaaminen.

TIETOA PREMICOSTA

Premico on vuokra-asuntoihin erikoistunut kiinteistösijoitus-, kehitys- ja hallinnointiyhtiö, jonka strategian keskiössä ovat asumisen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen sekä kohtuuhintaisen vuokra-asumisen mahdollistaminen kaikille. Jo 60 vuotiaan Premicon juuret ovat vuokra-asumisen palveluiden tuottamisessa, mutta nykyisin Premicolla on kolme liiketoiminta-aluetta: sijoittaminen, rakennuttaminen ja vuokra-asuminen. Premico työllistää yhteensä lähes 50 kiinteistöalan ammattilaista.

Premico Residential Fund III on Premicon kolmas vuokra-asumiseen erikoistunut asuntorahasto. Rahaston tavoitteena on rakentaa vuoteen 2025 mennessä noin 1 700 uutta vuokra-asuntoa pääosin pääkaupunkiseudulle. Rahasto on sitoutunut asuinkiinteistöjensä hiilineutraaliuteen käytönaikaisen energian käytön osalta ja hiilijalanjäljen pienentämiseen myös kohteiden rakentamisvaiheen aikana. Kaikilla rahaston kohteilla tulee olemaan energiatehokkuusluokka A, BREEAM- tai LEED-sertifikaatti ja ne tulevat olemaan EU:n taksonomian uudisrakentamisen kriteerien mukaisia.

Lisätietoja Rakennuttaminen