Asunto Oy Espoon Feeniks on ympäristövastuullisen vuokra-asumisen suunnannäyttäjä

Premico Residential Fund III asuntorahaston ympäristövastuu muuttuu sanoista teoksi Asunto Oy Espoon Feeniksille myönnetyn GOLD-tason LEED-sertifikaatin myötä.

Lujatalon urakoimalle Asunto Oy Espoon Feeniksille myönnetyn GOLD-tason LEED-sertifikaatin myötä Premicon kolmannen asuntorahaston pilottihanke täyttää rahaston kohteille määritellyt ympäristövaikutuksen minimoimisen kriteerit. Hanke on saavuttanut jo aikaisemmin EU-taksonomian kaikki kuusi ympäristötavoitetta.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on kansainvälinen vihreiden kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä, jonka tavoitteena on vähentää sekä rakentamisen että kiinteistön käytön aikaista ympäristökuormitusta. Vaativa LEED GOLD –taso edellyttää arvostelumenestystä useassa eri kategoriassa, kuten tontti ja lähiympäristö, veden ja energian käyttö, materiaalit, kierrätys ja sisäympäristön laatu sekä suunnitteluinnovaatiot.

Kohteen ympäristökonsulttina toimi Sweco ja urakoitsijana Lujatalo.

”Ammattiylpeydellä toteutettu rakentaminen kestää sertifikaatin kriteerit, kun tuotteen suunnittelu ja sijainti jo antavat edellytykset sertifikaatille”, sanoo Lujatalon suunnittelujohtaja Janne Sihvonen.

”Muutos perinteiseen omakehitteiseen kohteeseen oli kohtuullisen pienen työn takana ja mahdollista tässä hankkeessa vielä sisävalmistusvaiheen lopussa aloitettuna. Toimenpiteitä, joita hankkeessa teimme, olivat esim. omavaraisen energiantuotannon lisääminen aurinkopaneeleilla pienentämään tarvittavaa ostoenergiaa ja vesikalusteiden vaihto pienemmällä vedenvirtaamalla varustettuihin tuotteisiin. Hiilijalanjälkilaskelman laadinnassa huomioitiin LEEDin vaatima LCA-vertailulaskelma samoin hankkeen suunnittelijat lisäsivät merkintöjä kuten sisääntulonjärjestelyt ja normaalia laajemman valvontatoimenpiteiden dokumentointi”.

Swecon kestävän kehityksen palveluiden johtaja Tuomas Suur-Uskin mukaan Feeniks sai LEEDissä täydet pisteet sekä energiatehokkuudesta että uusiutuvan energian tuotannosta. Asuminen on kiinteistön energian käytön osalta täysin hiilineutraalia, kun kiinteistösähkö tuotetaan aurinko- ja tuulivoimalla. ”Kohteen oma aurinkovoimala on tässä keskeisessä roolissa”, Suur-Uski sanoo.

Rakennusmateriaalien ympäristöominaisuudet on huomioitu Espoon Feeniksissä jo hankintavaiheessa ja rakentamisen päästöistä on tehty hiilijalanjälkeä laajempi elinkaariarviointi. Ympäristöarvot näkyvät myös Espoon Holmanpuisto-asuinalueen suunnittelussa; niittymäinen hulevesien hallintaa edistävä puisto ja sadevesiä viivyttävät viherkatot ovat alueen suunnittelussa käytettyjä ympäristöinnovaatioita. Alueella on myös hyvät julkisen liikenteen yhteydet.

Premicon sijoitusjohtaja Samuel Tuomola on tyytyväinen, että asiat ovat edenneet suunnitellusti.

”Espoon Feeniks on Premicon kolmannen asuntorahaston ensimmäinen valmistunut kohde. Olemme pystyneet toteuttamaan rahaston keskeiset kestävyyskriteerit; EU-taksonomian uudisrakentamisen kriteerit, uusiutuvan energialähteiden käytön ja nyt myönnetyn LEED GOLD-sertifikaatin. Ympäristöasioiden lisäksi olemme panostaneet paljon asuntojen laatuun; asuntojen toimivuuteen, pohjaratkaisuihin, pintamateriaaleihin sekä julkisiin tiloihin. Kohde eroaa ns. normaalivuokra-asuntotuotannosta selkeästi edukseen parempitasoisena”.

”Suuri kiitos onnistuneesta projektista ja tavoitteiden saavuttamisesta Lujatalolle ja Swecolle”, Tuomola päättää.


Lisätietoja:

Samuel Tuomola
sijoitusjohtaja, Premico
050 566 6111
samuel.tuomola@premico.fi

Janne Sihvonen
suunnittelujohtaja, Lujatalo Oy
044 585 2899
janne.sihvonen@luja.fi

Tuomas Suur-Uski
Johtaja, kestävän kehityksen palvelu, Sweco Finland Oy
040 569 4294
tuomas.suur-uski@sweco.fi