Premico perustaa Suomen ensimmäisen hiilineutraalin vuokra-asuntorahaston

Vuokra-asuntoihin erikoistunut kiinteistösijoitus- ja kehitysyhtiö Premico perustaa uuden Premico Carbon Neutral Residential Fund -rahaston (”PCNRF”). Kyseessä on Suomen ensimmäinen asuntorahasto, jonka kohdehankinnassa painotetaan erinomaisen sijainnin lisäksi erityisesti myös vähähiilisyyttä ja ekologisuutta. Rahasto sijoittaa keskeisillä paikoilla oleviin pääkaupunkiseudun A-energialuokan kohteisiin, joissa tavoitteena on kiinteistön käytönaikainen hiilineutraalius ja joille on tarkoitus hakea BREEAM Excellent-luokitus.

Premicon aiempien rahastojen Premico Asuntorahasto I & II tavoin PCNRF-rahasto keskittyy sijoituksissaan ainoastaan uusiin rakennutettaviin vuokra-asuntoihin. Rahaston perustamisen myötä Premico pyrkii tarjoamaan vuokra-asuntosijoitusosaamistaan entistä laajemmalle sijoittajakunnalle.

Premicon kiinteistötiimi on tunnistanut markkinoilta useita potentiaalisia sijoituskohteita ja rahaston on määrä tehdä ensimmäiset sijoituspäätökset vuoden 2021 alussa. Rahaston oman pääoman tavoitekoko on 200 miljoonaa euroa, jonka se uskoo saavutettavan rahaston ensimmäisen toimintavuoden aikana. Rahaston sijoituskapasiteetti tulee olemaan kokonaisuudessaan noin 400 miljoonaa euroa.

”Vallitsevassa matalien korkojen ympäristössä on runsaasti kysyntää vakaata kassavirtaa tuottaville vuokra-asuntosijoitusinstrumenteille.” kertoo Premico Groupin toimitusjohtaja Janne Vaula. ”Premicolla on ainutlaatuinen osaaminen Suomen vuokra-asuntomarkkinoilta, minkä hyödyntämistä jatkamme myös uuden rahaston osalta. Premicon tavoitteena on tarjota uniikkeja vuokra-asuntosijoittamisen tuoteratkaisuja ja uusi rahastotuote mahdollistaa meille myös laajemman kansainvälisen sijoittajakunnan palvelemisen.” Vaula jatkaa. Vaulan mukaan esimarkkinointivaiheessa rahastoon on kohdistunut runsaasti kiinnostusta potentiaalisilta institutionaalisilta ja family office -sijoittajilta etenkin Aasiasta, Keski-Euroopasta ja Pohjoismaista.

”Premicon uusi hiilineutraali vuokra-asuntorahasto mahdollistaa täsmäsijoituksen yhdelle euroalueen houkuttelevimmista asuntomarkkinoista.” Vaula kiteyttää.

”Olemme ylpeitä, että PCNRF on ensimmäinen Suomeen sijoittava vuokra-asuntorahasto, joka painottaa kohdehankinnassaan voimakkaasti ekologisia arvoja. Asuinkiinteistön elinkaaren hiilijalanjäljestä yli 60 prosenttia muodostuu käytönaikana ja tämän päästöosuuden pyrimme poistamaan kokonaan. Samoin rakennusaikana tulemme panostamaan voimakkaasti rakennusmateriaalien valintaan ja niiden kierrätettävyyteen. Olemme työstäneet hanketta jo yli vuoden ja koonneet samalla erittäin kokeneen asiantuntijatiimiin tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi.” toteaa Premico Groupin investointijohtaja Samuel Tuomola.

”Uskomme, että teemme nyt jotain sellaista, mikä tulee ohjaamaan koko alaa ympäristövastuullisuuden korostamiseen asuntosijoittamisessa.” Tuomola lisää.

Rahaston Advisory Boardin muodostavat Kuntarahoitus Oyj:n toimitusjohtajana 2001-2017 toiminut Pekka Averio, Green Building Council Finlandin puheenjohtaja ja Finreim Oy:n toimitusjohtaja Petri Suutarinen, VVO:n (Kojamo Oyj) kiinteistöjohtajana ja Suomen Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtajana toiminut Eero Saastamoinen sekä Renger Invest Management Ab:n toimitusjohtaja David Renger.

Lisätiedot:

Janne Vaula
toimitusjohtaja
Premico Group Oy
+358 40 501 6063
janne.vaula@premico.fi

Samuel Tuomola
investointijohtaja
Premico Group Oy
+358 50 566 6111
samuel.tuomola@premico.fi