Premico mukana kehittämässä yhteistä kiinteistöalan kestävyysraportoinnin mallia

Premico on mukana kehittämässä lähes 20 kiinteistöalan toimijan kanssa alalle kestävyysraportoinnin tietomallia. Yhteinen malli nopeuttaa ja helpottaa raportointivelvoitteen hoitamista sekä ...