Sijoittaminen

Edelläkävijä

Premico on asuntorahastosijoittamisen pioneeri Suomessa. Toteutimme yhdessä kumppanimme kanssa jo vuonna 2009 Suomen ensimmäisen suurelle sijoittajajoukolle suunnatun asuntorahaston. Rahaston sijoittajat pystyivät ensimmäistä kertaa hyödyntämään skaalaetuja, jotka olivat aiemmin vain suurten institutionaalisten sijoittajien tavoitettavissa. Yhteensä olemme olleet mukana kahdeksassa eri asunto- tai kiinteistörahastohankkeessa.

Markkinoiden tuntemus ja paikallinen läsnäolo auttavat meitä tunnistamaan oikeat sijoituskohteet ja toimimaan nopeasti. Rakennutamme ja kehitämme hankkeet itse, jolloin niistä muodostuu arvoketjun loppupäässä olevia vakaan tuoton kohteita.

Kehitämme aivan uudenlaisia ansaintamalleja tai kirkastamme kumppaneidemme jo olemassa olevia ideoita. Toimimme hankkeissa joko asiantuntijana, voitonjakoon oikeutettuna kumppanina tai kanssasijoittajana.

Aktiiviset rahastot

 • PREMICO ASUNTORAHASTO II KY

  Perustettu vuonna 2019. Rahaston ensimmäinen sulkeminen tehty joulukuussa 2019, rahastolla on halutessaan mahdollisuus ottaa vastaan lisäsijoituksia vuoden 2020 loppuun asti.

  Rahasto tavoitteena on rakennuttaa omistukseensa n. 1700 uutta kohtuuhintaista vuokra-asuntoa vuosien 2020-2023 välisenä aikana.

  Rahaston sijoittajia ovat mm. ammattiliitot, yliopistosäätiöt sekä yksityiset säätiöt.

   

 • PREMICO ASUNTORAHASTO KY (Joint Venture, 2015)

  Rahasto on rakennuttanut omistukseensa yli 900 uutta kohtuuhintaista vuokra-asuntoa vuosina 2017-2020. kohteet sijaitsevat pääosin pääkaupunkiseudulla. Asuntojen vuokrat säännelty ja asunnoissa tulorajat.

  Sijoituskapasiteetti n. 200 M€. Rahaston sijoittajina mm. eläkeyhtiöitä, ammattiliittoja, yliopistosäätiöitä sekä yksityisiä säätiöitä.

 • TAALERIN ASUNTORAHASTOT II JA IV KY (Joint Venture, 2010)

  Rakennutettu 91 vuokra-asuntoa + yksi market-kiinteistö Raumalle ja Poriin. Räätälöity rahasto paikallisille sijoittajille. 2 kiinteistöä, yhteensä 5.430 m². Tuottotavoite IRR 9 %.

 • TAALERIN ASUNTORAHASTO VI KY (Joint Venture, 2012)

  Hankkii omaa tonttimaata, kehittää kiinteistöjä ja rakennuttaa n. 450 vuokra-asuntoa PKS-alueella. Rahasto on suljettu. Sijoituskapasiteetti n. 100 M€. Tuottotavoite IRR 9 %.

 • TAALERITEHTAAN KIINTEISTÖKEHITYS-RAHASTO I KY (Joint Venture, 2015)

  Rahasto pyrkii hankkimaan tonttimaata, sekä suunnittelee ja rakennuttaa kohteet itse. Pyrkii hankkimaan omistukseensa konversio- eli muutostyökohteita ja saavuttamaan arvonnousua kiinteistön jalostamisella. Voi myös hankkia osakkuuksia yhteistyöhankkeista. Hyödyntää RS-järjestelmää ja myy valmiit asunnot yksitellen kuluttajille. Rahasto on suljettu. Sijoituskapasiteetti n. 300M€. Tuottotavoite IRR 14%.

As Oy Jätkäsaaren Valo

Irtaantuneet rahastot

 • TAALERITEHTAAN ASUNTORAHASTO I KY (Joint Venture, 2009)

  Tuottotavoite IRR 11 %
  Toteuma IRR 13 %

  Exit 12/2014:   Ostajana LähiTapiola

  Rakennutettu 311 vuokra-asuntoa PKS-alueella: 6 kiinteistöä, yhteensä 18.300 m².

  Premicon rooli hankkeessa: sijoitusstrategian luominen, kohdehankinta, rahoitusneuvottelut, rakennuttaminen, vuokralaishallinta ja asuntojen vuokraus.

  Taalerin rooli hankkeessa: hallinnoi rahastoa tytäryhtiönsä Taalerin Pääomarahastot Oy:n kautta, vastasi pääomien keräämisestä, toimi rahaston vastuunalaisena yhtiömiehenä.

 • TAALERITEHTAAN ASUNTORAHASTO III KY (Joint Venture, 2010)

  Tuottotavoite IRR 9 %
  Toteuma IRR 11 %

  Exit 12/2014:
  Ostajana LähiTapiola

  Rakennutettu 198 vuokra-asuntoa PKS-alue+ Lahti 5 kiinteistöä, yhteensä 11.140 m².

  Premicon rooli hankkeessa: sijoitusstrategian luominen, kohdehankinta, rahoitusneuvottelut, rakennuttaminen, vuokralaishallinta ja asuntojen vuokraus.

  Taalerin rooli hankkeessa: hallinnoi rahastoa tytäryhtiönsä Taalerin Pääomarahastot Oy:n kautta, vastasi pääomien keräämisestä, toimi rahaston vastuunalaisena yhtiömiehenä.

 • TAALERIHTEHTAAN ASUNTORAHASTO V KY (Joint Venture, 2011)

  Tuottotavoite IRR 11 %
  Toteuma IRR 28 %

  Exit 2013-2014:
  Myynti pääsääntöisesti kuluttajille

  Ostettu ja saneerattu 119 vuokra-asuntoa Punavuoresta ja Kalliosta 2 kiinteistöä, yhteensä 6.400 m².

  Premicon rooli: sijoitusstrategian luominen, kohdehankinta (myyjä eläkevakuutusyhtiö), kaupalliset neuvottelut, rahoitusneuvottelut, saneeraussuunnitelma ja toteutus, huoneistojen myynnin organisointi.

  Taalerin rooli: hallinnoi rahastoa tytäryhtiönsä Taalerin Pääomarahastot Oy:n kautta, pääomien kerääminen, toimi vastuunalaisena yhtiömiehenä.

Uusimmat artikkelimme