Premicon kvartaalitason transaktiovolyymi ennätyksellinen 413 M€

Vuokra-asuntoihin erikoistuneen kiinteistösijoitusyhtiö Premicon transaktiovolyymi vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla oli 413 miljoonaa euroa, joka on korkein vuosineljännestason volyymi yhtiön historiassa. Transaktiot tehtiin Premicon hallinnoimien rahastojen, sekä joint venture – hankkeiden kautta. Osto- ja myyntitransaktiot käsittivät kaikkiaan noin 2600 vuokra-asuntoa suomalaisissa kasvukeskuksissa.

”Suomen talous on elpynyt odotuksia nopeammin ja asuntomarkkina jatkaa vahvistumistaan pandemiasta huolimatta. Paluu ”normaaliin”, rajoitustoimien päättyminen, sekä hetkellinen kuluttajien luottamuksen heikentyminen omaan talouteen tukevat vuokra-asuntomarkkinaa. Venäjän sotatoimet Ukrainassa nostavat inflaation hieman ennusteita korkeammalle, mikä aiheuttaa epävarmuutta lyhyellä tähtäimellä, mutta perusperiaatteet sen osalta miksi suomalaisiin asuntoihin kannatta sijoittaa, pysyvät muuttumattomina. Uskomme suomalaisten vuokra-asuntojen olevan turvasatama sijoittajille myös tulevaisuudessa”, sanoo Premicon sijoitusjohtaja ja partneri Samuel Tuomola.

Premico

Premico on vuokra-asuntoihin erikoistunut kiinteistösijoitus- ja kehitysyhtiö, joka hallinnoi yli 6000 vuokra-asuntoa Suomen kasvukeskuksissa. Premicolla on kaksi liiketoiminta-aluetta; asuntoihin sijoittavat pääomarahastot, sekä palveluliiketoiminta, joka pitää sisällään kiinteistökehitykseen ja rakennuttamiseen liittyvän konsultoinnin, asset management -palvelut, sekä vuokra-asuntojen hallinnoinnin, isännöinnin ja vuokrauspalvelut. Premico-konsernin palveluksessa on yli 50 kiinteistöalan ammattilaista.

 

Lisätiedot:

Samuel Tuomola                                          Jyrki Kaskinen
Sijoitusjohtaja, partneri                              Toimitusjohtaja, partneri
Premico Group Oy                                       Premico Group Oy
+358 50 566 6111                                       +358 40 046 9629
samuel.tuomola@premico.fi                     jyrki.kaskinen@premico.fi