Premicon edustamalle kiinteistörahastolle Suomen ensimmäinen BREEAM-sertifikaatti

Asunto Oy Espoon Zeniitti on saanut ensimmäisenä suomalaisena asuinkerrostalona suunnitteluvaiheen BREEAM-ympäristösertifikaatin Very Good-tasoisena. Hankkeen rakennuttajakonsulttina toimii Premico Consulting, Morgan Stanley Real Estate Investingin (MSREI) lukuun, joka on Morgan Stanleyn kansainvälinen kiinteistösijoitusyksikkö. Premico on myös vastannut sertifikaattijärjestelmän luomisesta hankkeelle.
Suomen ensimmäinen asuinkerrostalojen toteutusvaiheen BREEAM-sertifikaatti Asunto Oy Espoon Zeniitille.

Lujatalon urakoima vuokra-asuntokohde käsittää yhden kerrostalon, eli 57 huoneistoa merellisessä Espoon Finnoossa erinomaisilla kulkuyhteyksillä. Asunnoista suurin osa ovat yksiöitä ja kaksioita ja joukossa on myös perheasuntoja. Asuntojen keskipinta-ala on noin 41 neliömetriä. Erityispiirteenä jokaisessa asunnossa on etätyöskentelylle varattu työpiste. Kohde on muuttovalmis syyskuussa 2022.

Sweco suoritti kohteenympäristökonsultoinnin ja -arvioinnin, sisältäen muun muassa hiilijalanjälkilaskennan, elinkaarikustannusvertailuja ja päivänvaloselvityksen. Kaukolämmöllälämpiävän kohteen energiatehokkuus on loistava, asettautuen E-luvulla 72 korkeimpaan A-luokkaan. Lopullinen toisen vaiheen BREEAM-sertifiointi haetaan kohteenvalmistuttua.

BREEAM-luokitus on yksi käytetyimmistä rakentamisen ympäristöluokitusjärjestelmistä ja vastuullisuuden arviointimenetelmistä Euroopassa. Sertifikaatin saanut kiinteistö täyttää tietyt kestävän kehityksen mukaiselle kiinteistölle asetetut kriteerit ja kiinteistö on käynyt läpi ulkopuolisen auditoinnin.

”Premicolla nähdään, että asuinrakennusten sertifiointi tunnetulla ja laajasti hyväksytyllä ympäristöjärjestelmällä antaa uskottavan pohjan aidolle ympäristöystävälliselle rakennuttamiselle sekä kiinteistön omistamiselle. Tätä kautta uskomme myös rahoitusmarkkinoiden tarjoavan käyttöömme edullisempaa vihreää rahoitusta”, toteaa Premicon hankejohtaja Markku Kainulainen.

”Uskomme myös, että ympäristöystävällisen rakentamisen lisääntyessä myös asunnonhakijoiden ympäristötietoisuus ja vaatimustaso rakennuttajille kasvaa ja koemme pystyvämme vastaamaan erinomaisesti tähän trendiin tuotteillamme. Lujatalo ja Sweco valikoituivat kumppaniksemme siksi, että ne parhaiten jakoivat näkemyksemme tulevasta ympäristöystävällisestä asuinrakentamisen suunnasta ja löysivät kanssamme nopeasti ja joustavasti ratkaisut uudessa tilanteessa”, Kainulainen päättää.

 

Lisätiedot:

Markku Kainulainen
Liiketoimintajohtaja
+358 44 745 4930
markku.kainulainen@premico.fi