Premico ja Lujatalo sopivat 78 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon toteuttamisesta Espooseen – kyseessä Ympäristöministeriön muovitiekarttahanke 2.0 asuntotuotannossa

Vuokra-asuntoihin erikoistuneen kiinteistösijoitus- ja kehitysyhtiö Premicon hallinnoima Premico Asuntorahasto II Ky ja Lujatalo Oy ovat sopineet 78 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakentamisesta Espoon Olariin. Kohde on Ympäristöministeriön rakentamisen muovitiekarttahanke 2.0, joka toteutetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) 10 vuoden korkotukilainalla.

Premicon hallinnoimien asuntorahastojen omistuksessa on yli 1400 vuokra-asuntoa pääosin pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2019 perustetun Premico Asuntorahasto II Ky:n omistuksessa on lähes 400 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa ja tavoitteena on rakennuttaa lisäksi noin 1300 uutta kohtuuhintaista vuokra-asuntoa Suomen kasvukeskuksiin vuoden 2024 loppuun mennessä.

Premicon päämääränä on tukea Suomen tavoitetta olla maailman ensimmäinen hiilineutraali valtio.

”Vastuullisuusasiat ovat nousseet yhdeksi keskeisimmistä kriteereistä, jotka ohjaavat sijoittajien toimintaa kiinteistömarkkinassa ja haluamme olla tämän muutoksen eturintamassa” sanoo Premico Groupin investointijohtaja Samuel Tuomola. ”Tulevaisuudessa tulemme toteuttamaan lähtökohtaisesti ainoastaan asuntohankkeita, joissa korostuvat vastuullisuus, ekologisuus ja energiatehokkuus. Uskomme, että toimintamallimme ohjaa koko asuntosijoitussektoria ympäristövastuullisuuden korostamiseen ja tulee olemaan lähitulevaisuuden uusi normaali” Tuomola alleviivaa.

Ympäristöministeriön laatiman muovitiekartan tarkoituksena on vähentää ja välttää, sekä kierrättää ja korvata muovin käyttöä rakentamisessa. Premico, Lujatalo, Ara, Ympäristöministeriö ja Kuntarahoitus toteuttivat viime vuonna Suomen ensimmäisen asuintalojen muovitiekarttahankkeen Vantaalle.

”Projektissa haettiin vastauksia siihen, mitä vaikuttamiskeinoja rahoittajalla, tilaajalla ja rakennuttajalla on vähämuovisuuden edistämiseksi sekä miten muovijätteen lajittelu toimii työmaakohteissa ja millä toimenpiteillä sitä voitaisiin parantaa entisestään. Pilottihankkeesta saadut opit on dokumentoitu ja siirrämme ne nyt tulevassa projektissa käytäntöön” kertoo Premico Consultingin hankejohtaja Markku Kainulainen.

Premico on vuokra-asuntojen rakennuttamiseen ja omistamiseen erikoistunut kiinteistösijoitus- ja kehitysyhtiö, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta; asuntoihin sijoittavat pääomarahastot, sekä palveluliiketoiminta, johon sisältyy kiinteistökehitys, rakennuttamiseen liittyvä konsultointi, sekä vuokra-asuntojen hallinnointi, isännöinti ja vuokraus. Premico on rakennuttanut tai peruskorjannut yli 5000 vuokra-asuntoa ja yhteensä yhtiö hallinnoi yli 6000 vuokra-asuntoa yli 20 kaupungissa. Premico on Morgan Stanleyn paikallinen kumppani Suomessa, yhteisomistuksessa on yli 2000 vuokra-asuntoa.

Lisätietoja:

Samuel Tuomola
investointijohtaja
Premico Group Oy
+ 358 50 566 6111
samuel.tuomola@premico.fi 

 

Markku Kainulainen
hankejohtaja
Premico Consulting Oy
+358 44 745 4930
markku.kainulainen@premico.fi