Premico Asuntorahasto II Ky ylimerkittiin ja sulkeutui

Vuokra-asuntoihin erikoistuneen kiinteistösijoitus- ja kehitysyhtiö Premicon toinen kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja rakennuttava pääomarahasto Premico Asuntorahasto II Ky:n on ylittänyt tavoitepääomansa ja rahasto on sulkeutunut.

Rahaston sijoituskapasiteetti on noin 400 miljoonaa euroa ja sen tarkoituksena on rakennuttaa noin 1700 uutta kohtuuhintaista vuokra-asuntoa pääosin pääkaupunkiseudulle ja muihin Suomen kasvukeskuksiin vuoden 2024 loppuun mennessä.

Premico Asuntorahaston Helsingin Kuninkaantammessa sijaitseva kohde As Oy Helsingin Sinooperi.

Premico Asuntorahaston Helsingin Kuninkaantammessa sijaitseva kohde As Oy Helsingin Sinooperi. (Kuva: Premico Kodit)

Premico Asuntorahasto II Ky:n tavoitteena on rakennuttaa noin 1700 uutta kohtuuhintaista vuokra-asuntoa Suomen kasvukeskuksiin vuoden 2024 loppuun mennessä. Kohteet on tarkoitus pääosin rakennuttaa ARA:n niin sanotuilla lyhyillä 10 vuoden korkotukilainoilla.

Samaa sijoitusstrategiaa noudattava, vuonna 2016 perustettu Premico Asuntorahasto I Ky on rakennuttanut omistukseensa 969 uutta kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. Tavoitteessaan rahasto on onnistunut erinomaisesti, sen omistamien asuntojen vuokrausaste oli 98,6 %, vuokralaisvaihtuvuus 19,1 %, ja vuokratasot ovat 2-5 €/kk/m2 alhaisempia verrattuna vastaaviin vapaarahoitteisiin kohteisiin (2019).

”Nollakorkojen ympäristö on vahvistanut entisestään vuokra-asuntojen asemaa vähäriskisenä sijoitusluokkana. Kaupungistumisen jatkuessa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen kysyntä tulee kasvamaan entisestään. Premicon vuokra-asuntorahastojen strategia osuu tietyllä tavalla täydellisesti ”sweetspotiin”, eikä rahaston ylimerkintä tullut meille näin ollen yllätyksenä”, kertoo Premicon toimitusjohtaja Janne Vaula

Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute koetaan merkittäväksi ongelmaksi, joka estää mm. työvoiman liikkumista ja hidastaa näin myös talouden kehittymistä. ”Rahaston sijoittajat ovat suomalaisia instituutiota, jotka hyväksyvät maltillisen tuottotavoitteen ja haluavat kantaa yhteiskuntavastuuta”, sanoo Vaula.

Lisätiedot:

Janne Vaula
toimitusjohtaja
+358 40 501 6063
janne.vaula@premico.fi

Samuel Tuomola
investointijohtaja
+ 358 50 566 6111
samuel.tuomola@premico.fi