Kiinteistökehitys

Omistaja-arvoa kasvattamassa

Palvelumme kattaa koko kiinteistökehityksen elinkaaren ja ensisijaisena päämääränämme on omistaja-arvon kasvattaminen.

Toimintamme filosofiaa ohjaa omistamisen näkökulma – investointi perustuu tilaajan asettamiin tuottotavoitteisiin ja arvoihin.

Asiakkaamme tarpeesta riippuen voimme toteuttaa koko kiinteistökehitys- tai rakennuttamisprosessin tai vaihtoehtoisesti vain osan siitä.

 • Kiinteistöke­hitys ja käyttötarkoi­tuksen muutos

  Rakennusten vanhetessa ja ympäristön kehittyessä kiinteistöjen tuotto ei ehkä enää vastaa odotuksia. Määritämme kehittämisen raamit mahdollisuuksien, reunaehtojen ja tavoitteitten pohjalta ja toteutamme hankkeen näiden mukaisesti. Kustannusennusteen pitävyys on tuottotavoitteen saavuttamisen edellytys.

 • Kaavakehityshankkeet

  Tavoitteena on maa-alueen arvon nostaminen asiakkaan sijoitusstrategian mukaisesti. Kehitämme alueita myös eri asiakastahojen yhteishankkeina.

 • RS-kohteet

  Meillä on vahva kokemus ja osaaminen asuntomarkkinasta. Rakennusteknisen osaamisen lisäksi hallitsemme myös RS-kohteiden myynnin ja markkinoinnin järjestämisen.

 • Vuokratalokohteet kiinteistösijoi­ttajalle

  Pitkä kokemuksemme asuntovarallisuuden hallinnoinnista ja vuokrauksesta antaa meille ainutlaatuisen näkemyksen siitä, millaisia vuokra-asuntoja kannattaa rakentaa ja mille alueille. Vuodesta 2010 alkaen olemme olleet mukana yhteensä n. 1800 vuokra-asunnon rakennuttamisessa Etelä-Suomen alueella.

Uusimmat artikkelimme