Premicon Henna Kemppainen ja Samuel Tuomola RAKLIn johtoryhmiin kaudelle 2020-2021

RAKLIn hallitus on nimennyt Premicon Henna Kemppaisen RAKLIn Rakennuttaminen-johtoryhmän puheenjohtajaksi kaudelle 2020-2021. Rakennuttamisen johtoryhmän tavoitteena on edistää rakennuttamisen hyviä toimintatapoja ja rakentamisen laatua sekä tuottavuutta. Keskeisiä teemoja ovat hankkeiden johtaminen, alan pelisäännöt, sopimusehdot, säädöksien valmisteluun osallistuminen, markkinoiden ja kilpailun toimivuus, tiedonhallinnan parantaminen sekä toimijoiden yhteistoiminta. Henna Kemppainen on toiminut RAKLIn Rakennuttaminen-johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2016 lähtien.


Samuel Tuomola on puolestaan nimetty RAKLIn Asunnot-johtoryhmän jäseneksi. Asunnot‐johtoryhmässä vaikuttaa alan ammattilaisia asuntorakennuttajista, ‐omistajista ja ‐sijoittajista palveluntuottajiin. Johtoryhmässä tehdään töitä asumiskokemuksen ja asumisen palvelujen kehittämiseksi sekä kysyntää vastaavan monipuolisen asuntotarjonnan lisäämiseksi. Tekemisessä korostuu pitkäaikainen omistaminen ja elinkaarinäkökulma. Lisäksi tavoitteena on tukea asuntokannan parempaa ylläpitoa ja vaikuttaa monipuolisen vuokra‐asuntokannan turvaamiseen.

RAKLI on Suomen kattavin ja vaikuttavin kiinteistösijoittajien, rakennuttajien, toimitilajohdon ja ammattimaisten kiinteistön omistajien järjestö. Johtoryhmät ovat keskeinen osa RAKLIn toimintaa, tarjoten erinomaisen mahdollisuuden alan eteenpäinviemiseen ja toimijoiden yhteistyön edistämiseen. Johtoryhmät kokoontuvat 4-5 kertaa vuodessa, nostaen keskusteluun ajankohtaisia kysymyksiä. Toiminnan tavoitteet ja painopisteet määritellään kaksivuotisissa toimintasuunnitelmissa, joita ohjaa RAKLIn hallituksen linjaukset ja strategia. Lisätietoja RAKLIn toiminnasta: www.rakli.fi


Onnea Henna ja Samuel!