Premico ja Lujatalo sopivat 76 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon toteuttamisesta Vantaalle – ensimmäinen Ympäristöministeriön muovitiekarttahanke asuntotuotannossa.

Vuokra-asuntoihin erikoistuneen kiinteistösijoitus- ja kehitysyhtiö Premicon hallinnoima Premico Asuntorahasto II Ky ja Lujatalo Oy ovat sopineet 76 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakentamisesta Vantaan Asolaan. Kohde on Ympäristöministeriön rakentamisen muovitiekartan pilottihanke, joka toteutetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) 10 vuoden korkotukilainalla. Hanke on hyväksytty Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen piiriin.

Premico ja Lujatalo toteuttavat rakentamisen muovitiekartan pilottihankkeen Vantaan Asolaan. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto Hirvonen – Huttunen.

Vuonna 2019 perustetun Premico Asuntorahasto II Ky:n tavoitteena on rakennuttaa noin 1700 uutta kohtuuhintaista vuokra-asuntoa Suomen kasvukeskuksiin vuoden 2023 loppuun mennessä. Rahasto on jatkoa Premico Asuntorahasto Ky:lle, jonka omistuksessa on yli 900 uutta kohtuuhintaista vuokra-asuntoa pääosin pääkaupunkiseudulla.

Ympäristöministeriön laatiman muovitiekartan tarkoituksena on vähentää ja välttää sekä kierrättää ja korvata muovin käyttöä rakentamisessa.

”Olemme erittäin innostuneita ja ylpeitä voidessamme toteuttaa Suomen ensimmäisen muovitiekarttahankkeen asuntotuotannossa. Tulevaisuudessa tulemme toteuttamaan lisää asuntohankkeita, joissa korostuvat ekologisuus ja energiatehokkuus”, toteaa Premicon investointijohtaja Samuel Tuomola.

”Kaikki hankkeen muovin käyttö rakentamisajan aikana pyritään minimoimaan. Muovin käyttö sekä käytön vähentämiseen liittyvät toimenpiteet dokumentoidaan. Projektin aikana kerätty tieto koostetaan rakentamisohjeeksi, jota Premico tulee jatkossa noudattamaan kaikissa rakennuttamissaan hankkeissa”, jatkaa Tuomola.

Kohteen rakentaa Lujatalo Oy, joka on yksi Suomen suurimmista rakennusalan konserneista. Lujatalo valikoitui pilottihankkeen toteuttajaksi, koska se on yksi kestävän rakentamisen edelläkävijöistä.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että pitkäaikainen yhteistyömme Premicon kanssa saa jatkoa, ja pääsemme toteuttamaan heidän kanssaan Suomen ensimmäistä muovitiekarttahanketta asuntorakentamisessa”, sanoo Lujatalon asuntorakentamisen aluejohtaja Janne Mönkkönen.

Kohteen rahoittaja, Kuntarahoitus Oyj on hyväksynyt hankeen vihreän rahoituksen piiriin.

”Vihreän rahoituksen portfolioon haetaan edelläkävijähankkeita. Hankkeet hyväksyy ympäristöasiantuntijoista koostuva arviointiryhmä, ja he pitivät Premicon kohdetta tärkeänä esimerkkihankkeena, joka tulee lisäämään ymmärrystä rakentamisen materiaalivaihtoehdoista ja välillisistä kasvihuonekaasuvähennyksistä. Tulemme seuraamaan hanketta tarkkaan ja jakamaan siinä kerrytettyä tietoa myös muille rakennusalan toimijoille”, kertoo Päivi Petäjäniemi, joka on Kuntarahoituksen vihreän ja yhteiskunnallisen rahoituksen asiantuntija sekä Premicon asiakasvastaava.

Hanke toteutetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen 10 vuoden korkotukilainalla.

”Ympäristöministeriö toteuttaa rakentamisen muovitiekarttaa yhdessä rakentamisen toimialan ja sidosryhmien kanssa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) rahoittamia rakennushankkeita liittyy projektin piiriin. Premicon ja Lujatalon kohde on yksi näistä hankkeista”, kertoo yliarkkitehti Vesa Ijäs Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta.

Lisätiedot:

Samuel Tuomola
investointijohtaja
Premico Group Oy
+358 50 566 6111
samuel.tuomola@premico.fi

Janne Mönkkönen
aluejohtaja, asuinrakentamien
Lujatalo Oy
+358 44 585 2092
janne.monkkonen@luja.fi

Vesa Ijäs
yliarkkitehti
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
+358 50 565 1934
vesa.ijas@ara.fi

Päivi Petäjäniemi
rahoitusasiantuntija
Kuntarahoitus Oyj
+358 40 761 7665
paivi.petajaniemi@kuntarahoitus.fi