Premico avaa uuden asuntorahastonsa lisäpääomille

Vuokra-asuntoihin erikoistunut kiinteistösijoitus- ja kehitysyhtiö Premico avaa uuden, kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja rakennuttavan kiinteistöpääomarahastonsa lisäpääomille. Premico Asuntorahasto II Ky:n tarkoituksena on rakennuttaa 1700 uutta kohtuuhintaista vuokra-asuntoa pääosin pääkaupunkiseudulle ja muihin Suomen kasvukeskuksiin vuoden 2023 loppuun mennessä.

Premico Asuntorahasto Ky:n Vantaalla sijaitseva kohde As Oy Kivistön Zeus.

Premico Asuntorahasto Ky:n Vantaalla sijaitseva kohde As Oy Kivistön Zeus (2019). Kuva: Premico Kodit

Vuonna 2016 perustettu Premico Asuntorahasto Ky on rakennuttanut omistukseensa 969 uutta kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. Rahasto on suljettu, eikä se ota enää vastaan lisäsijoituksia. Tavoitteissaan rahasto on onnistunut erinomaisesti. Sen omistamien asuntojen vuokrausaste oli 98,6 prosenttia, vuokralaisvaihtuvuus 19,1 prosenttia sekä asuntojen keskineliövuokra 14,61 euroa kuukaudessa (2019).

Premico Asuntorahasto II Ky on perustettu 2019 joulukuussa ja sen tavoitteena on rakennuttaa noin 1700 uutta kohtuuhintaista vuokra-asuntoa Suomen kasvukeskuksiin vuoden 2023 loppuun mennessä. Kohteet on pääosin tarkoitus rakennuttaa ARA:n niin sanotuilla lyhyillä 10 vuoden korkotukilainoilla. Rahasto keräsi noin puolet sen tarvitsemasta pääomasta alkuvuoden aikana ja tavoitteena on kerätä lisäpääomat syksyyn 2020 mennessä. Premico Asuntorahasto II Ky:llä on tällä hetkellä rakenteilla tai esisopimusvaiheessa 511 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulle.

”Olemme panostaneet alkuvuoden aikana erittäin paljon kohdehankintaan, ja onnistuneet siinä hyvin. Avaamme rahaston nyt uusille pääomille ja varmistamme näin asuntotuotantotavoitteemme saavuttamisen seuraavan kolmen vuoden aikana.” kertoo Premicon toimitusjohtaja Janne Vaula.

Rahaston omistamien asuntojen vuokratasot ovat, riippuen kohteesta, neliömetriä kohden kahdesta viiteen euroa kuukausitasolla edullisempia kuin vastaavissa vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa.

”Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute koetaan merkittäväksi ongelmaksi, joka estää muun muassa työvoiman liikkumista ja hidastaa näin myös talouden kehittymistä. Rahastoissamme sijoittajina on muun muassa ammattiliittoja, yliopistosäätiöitä sekä yksityisiä säätiöitä. Olemme myös itse sijoittaneet rahastoon. Kaikkia sijoittajiamme yhdistää halu kantaa yhteiskuntavastuuta yhdistettynä maltilliseen tuottotavoitteeseen.” Vaula kertoo.

Lisätiedot:

Janne Vaula
toimitusjohtaja
Premico Group Oy
+358 40 501 6063
janne.vaula@premico.fi

Samuel Tuomola
investointijohtaja
Premico Group Oy
+358 50 566 6111
samuel.tuomola@premico.fi