Nimityksiä Premicossa

Toimialajohtaja. Se minä nyt olen. Ylpeänä. Eihän tämän porukan edessä muuta voi olla. Nimitys meidän rakennuttamisliiketoiminnan vetäjäksi tehtiin syyskuussa 2017. Kun taustalla on useampi sukupolvi rakentajia, vuosien kokemus urakoinnista ja rakennuttajakonsultin tehtävistä sekä intohimo rakentamiseen ja sen prosessien kehittämiseen, tuntuu tämä luonnolliselta paikalta olla.

Minulle on sanottu,  että rakennusala on vanhoillinen ja kaavoihinsa kangistunut. Minä en ole, eikä ole meidän firmakaan. Me olemme muovanneet oman muottimme, johon sovimme täydellisesti. Me kaikki. Meidän toimistolla nauru raikaa, ilot ja surut jaetaan tasavertaisesti, virheistä opitaan eikä niitä piilotella, töitä tehdään yhdessä, samassa tilassa. Rautaisella ammattitaidolla.

Olen kuitenkin diplomi-insinööri, jonkun mukaan insinööri myös diagnoosilta. Me toimimme yhdessä sovituissa ja laadituissa raameissa, jotka muodostaa selkeä ja RALA-sertifioitu toimintatapa. Toimintajärjestelmämme on meidän muotti, jonka sisällä toimimme, joka antaa jokaiselle mahdollisuuden keskittyä omaan ydinosaamiseensa, kehittyä työssään ja oppia uutta. Meidän tiedostomme ovat pilvessä ja työn tekeminen on mahdollistettu sijainnista riippumatta. Fasiliteetit ja työvälineet ovat kunnossa.

Olemme olleet kovassa kasvussa viimeiset vuodet. Miksi? Ensimmäisenä tulee mieleen, että kohtaamme kaikki ihmisinä – kollegat, asiakkaat, käyttäjät, vuokralaiset, sijoittajat, suunnittelijat, kilpailijatkin. Ihmiset tämän työn ja tuloksen tekevät. Tyytyväiset ja iloiset ihmiset tekevät hyvää työtä, tyytyväinen asiakas tilaa uudelleen. Markkinointia ei ole paljon tarvinnut tehdä.

Tätä ei kuitenkaan saa pitää itseisarvona ja jatkossa minun tehtävä on varmistaa, että sama laatulupaus säilyy, yritämme enemmän ja kehitymme vastakin. Haluan, että meidän tunnetaan, Premicon brändi ja nimi on kohta kaikkien huulilla ja että meille halutaan tulla. Toivon, että meille halutaan jäädä ja työyhteisönä olemme sellainen, josta kukaan ei halua enää pois.

Diplomi-insinöörin koulutus valmistaa nuoren ihmisen kyseenalaistamaan, oppimaan ja kehittämään. Skanska koulutti minusta työmaainsinöörin, Saraco oivallisen rakennuttajakonsultin, RealCase yrittäjän ja nyt, RealCasen ja Asuntoverstas Kiinteistökehityksen yhdistyttyä 2016, kaikki tämä on valmistanut minusta Premicolle innostuneen ja tiedonjanoisen uuden toimialajohtajan.

Henna Kemppainen
Toimialajohtaja, kiinteistökehitys ja rakennuttaminen
Partner, Premico Consulting Oy