Henna Kemppaiselle sertifioidun kiinteistöjohtajan pätevyys Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa

Premicon kiinteistökehityksen ja rakennuttamisen toimialajohtaja, Henna Kemppainen, on saanut Kiinteistöliiketoiminnan johtamisen-koulutuksen seurauksena kiinteistöjohtajan sertifikaatin Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa 7.11.2019.

Sertifikaatti on osoitus kiinteistöjohtajan monipuolisesta osaamisesta. Menestyvä kiinteistöjohtaja tuntee asiakkaidensa liiketoiminnan ja seuraa aktiivisesti toimiympäristön kehittymistä. On myös osattava ennakoida alalla tapahtuvia muutoksia.

Kiinteistöjohdon sertifiointi on käynnistynyt Suomessa kaksikymmentä vuotta sitten. Tähän mennessä 240 johtajaa on saanut kiinteistöjohdon sertifikaatin. Vuonna 2019 sertifikaatin saivat 13 henkilöä kiinteistöalan eri toimijoiden joukosta. Sertifikaatin saaneella on oikeus käyttää itsestään nimikettä KJs, sertifioitu kiinteistöjohtaja.

Lisätietoja: https://www.rakli.fi/