Henna Kemppainen on nimitetty RAKLI:n Rakennuttaminen-toimikunnan jäseneksi kaudelle 2018 – 2019

Premico Consultingin toimialajohtaja Henna Kemppainen on valittu RAKLI:n hallituksen toimesta Rakennuttaminen-toimikunnan jäseneksi myös kaudelle 2018-2019. Henna on ollut toimikunnan jäsen niin ikään kaudella 2016-2017.

Rakennuttaminen-toimikunta edistää rakennuttamisen hyviä toimintatapoja, ammattitaitoa ja rakentamisen laatua sekä kehittää alaa ja sen tiedonhallintaa. Keskeisiä teemoja ovat hankkeiden johtaminen, alan pelisäännöt, sopimusehdot, toiminta- ja asiakirjamallit, lainvalmisteluun osallistuminen, markkinoiden ja kilpailun toimivuus, rakentamisen tuottavuus sekä toimijoiden yhteistoiminta. Toiminta kattaa koko rakennetun ympäristön: asunnot, toimitilat ja infrastruktuurin.