Vastuullisuusohjelma

Loppuvuodesta 2023 hyväksytty vastuullisuusohjelmamme asettaa selkeät vastuullisuustavoitteet liiketoiminnoillemme vuosiksi 2025-2028.

Vastuullisuusohjelmamme pääteemat ovat

  • ilmastokriisin ratkaisuun osallistuminen
  • vastuu henkilöstön hyvinvoinnista
  • vastuu yhteisöstä
  • vastuu hallinnosta ja taloudesta.

Keskeiset teemat, tavoitteet ja mittarit

Vastuullisuutavoitteemme perustuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vastuullisuuden olennaisuusanalyysin avulla pohdimme, kuinka teemat sulautuvat omaan toimintaamme ja kantavat tekemisen ja tavoitteiden kautta läpi arvoketjun.

Teemat ja tavoitteet

Mittarit

Tuotamme ensimmäisen vastuullisuusraporttimme vuodesta 2024.